Hľadanie smeruje k „Božskej častici“

21.3.2009 22:05:20 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 2131x

Ak má Higgsov bozón nejakých obdivovateľov, asi budú v auguste smerovať do Hamburgu v Nemecku. Je to mesto, v ktorom by mohla mať častica, ktorá údajne určuje hmotu všetkého ostatného, svoj dlho odkladaný debut.

 

Ak existuje, takmer s určitosťou ju práve teraz vytvárajú v urýchľovači Tevatron v USA. Otázkou je, či sa podarí vytvoriť dostatok častíc, aby ich bolo možné pozorovať prostredníctvo produktov ich rozkladu.

Vedci minulý týždeň vyhlásili, že bozón je možné ohraničiť energiami medzi 114 a 160 gigaeletrónvoltami. Očakávajú, že do augusta budú mať ďalšie výsledky, ktoré budú prezentovať na sympóziu Lepton-Photon v Hamburgu. Prinajmenšom opäť zmenšia možný energetický rozsah. Ich cieľom je však predviesť objavenú časticu v plnej kráse.

originál článku