Prepísanie našich obáv

31.3.2009 18:28:56 | Q
Science | Počet zobrazení: 2779x

Nedávny úspech v prepisovaní strašidelných spomienok potkanov môže byť raz spojený so súčasnými metódami potláčania ľudského strachu a potláčať obavy nášho pokolenia bez potreby liekov a invazívnych procedúr.

 

Marie Monfilsová a jej kolegovia z Texaskej univerzity zistili, že aplikácia štandardnej metódy „vyhubenia“, ktorá sa niekedy používa u ľudí, mala krátko po spomienke na strašidelnú udalosť za následok prepísanie spomienky, ktorá spôsobila strach.

Vedci vykonali niekoľko experimentov, v ktorých strašili potkany zvukmi a následnými elektrickými šokmi. Neskôr tak tón vyvolal obavu z elektrického šoku. Vedci zistili, že hoci prepojenie medzi strachom a tónom u potkanov stále existovalo, čím viac tónov bez elektrického šoku počuli, tým bola spomienka slabšia a nahradzovaná neškodnou.

Potkany, ktoré takto liečili sa pri šoku menej zľakli a spomienka na spojenie medzi tónmi a šokom sa u nich objavovala zriedkavejšie. Technika zrejme strašidelné spomienky prepíše natrvalo a bez použitia liekov. Niekedy v budúcnosti by sme takto mohli liečiť ľudí a poraziť naše strachy a obavy.