Žiaden vírus pre mobily? Zatiaľ.

2.4.2009 14:03:25 | Q
Science | Počet zobrazení: 1382x

Počítače neustále napádajú nové typy vírusových hrozieb. Prečo sú potom inteligentné telefóny ako iPhone, Palm alebo Blueberry od týchto trápení oslobodené?

 

Pu Wang a jeho kolegovia z Georgia Institute of Technology tvrdia, že žiaden operačný systém pre mobilné telefóny zatiaľ nedosiahol taký podiel na trhu, aby bol pre tvorcov vírusov zaujímavý. Vedci použili anonymné údaje 6,2 milióna majiteľov mobilných zariadení na skúmanie hrozieb mobilných vírusov. Telefóny s aktívnym rozhraním Bluetooth, ktoré prenášajú údaje na malé vzdialenosti pomocou rádiovej technológie, rozširujú vírusy podobným spôsobom, akým sa šírila epidémia ochorenia SARS. Takéto vírusy môžu napadnúť susediace mobilné zariadenia, šíria sa však pomaly, pretože sú závislé na mobilite človeka.

Mobilné vírusy posielané prostredníctvom multimediálnych správ (MMS) vo forme obrázkov alebo formátovaného textu sa šíria zriedkavejšie, ale postihujú celé skupiny známych ľudí, ktorí sa poznajú a majú rovnaký typ telefónov.

Zatiaľ nemá ani jeden výrobca mobilných zariadení na trhu taký podiel, aby spôsobil vírusovú MMS epidémiu, Wang si ale myslí, že niekedy v blízkej budúcnosti takáto situácia reálne hrozí.