Evolúcia je v teple rýchlejšia

29.6.2009 15:48:41 | Q
BBC News | Počet zobrazení: 2302x

Klíma môže mať priamy vplyv na rýchlosť „molekulárnej evolúcie“ cicavcov.

 

Vedci zistili, že u párov cicavcov rovnakého druhu sa rýchlejšie mení DNA toho z nich, ktorý žije v teplejšom prostredí. Tieto mutácie, pri ktorých je jedno písmeno kódu DNA nahradené iným, sú prvými krokmi evolúcie. Výskum by mohol vysvetli, prečo je v tropických oblastiach taká druhová rôznorodosť živočíchov.

DNA sa môže nepozorovane zmeniť pri každom delení a kopírovaní bunky. AK však jedna z týchto mutácií spôsobí zmenu výhodnú pre zviera, je často prenášaná aj na niekoľko generácií potomkov.

Tieto zmeny, ktoré vytvárajú rozdiely v populácii, ale nevedú k vzniku nového druhu, sa nazývajú „mikroevolúcia“.

Teória, že k mikrovelúcii dochádza rýchlejšie v teplejšom prostredí, nie je nová. Vedci z Aucklandkej technickej univerzity však tento efekt prvýkrát preukázali u cicavcov, ktoré dokážu regulovať teplotu vlastného tela.

„Výsledok sme nečakali,“ povedal Len Gillman, ktorý viedol výskum. „Už predtým sme prišli k podobnému výsledku u rastlinných druhov a iní vedci tento jav pozorovali u morských živočíchov. Pretože tie sa však teplotou tela prispôsobujú prostrediu, každý predpokladal, že za to môže prostredie, ktoré mení tempo ich metabolizmu.“

Vedci si myslia, že vzťah medzi teplotou a tempom metabolizmu znamená, že v teplejšom prostredí sa pohlavné bunky delia častejšie. „To poskytuje viac možností na mutácie v danom čase,“ povedal Gillman. „Tým sa zvyšuje aj pravdepodobnosť výhodných mutácií, ktoré si druh osvojí.“

„Predpokladali sme, že niečo podobné nastane aj u cicavcov, pretože ich aktivitu ovplyvňujú zmeny ročných období,“ povedal Gillman.

Spolu so svojím tímom porovnali DNA 130 párov cicavcov a hľadali geneticky podobné „sesterské druhy“, kde každý z páru žil v iných zemepisných šírkach či nadmorských výškach. Hľadali zmeny v géne, ktorý kóduje bielkovinu známu ako cytochróm b, ktorý považovali za referenčný gén spoločného predka.

Porovnaním zmien v DNA mohli vedci zistiť, u ktorého jedinca z páru nastala „mikroevolúcia“ rýchlejšie.

Zvieratá žijúce v teplejšom prostredí mali vo svojom kóde približne 1,5-násobok mutácií než zvieratá žijúce vo väčšom chlade. Výsledok vedcov podporil teóriu, biodiverzita v tropických oblastiach je spôsobená rýchlejším tempom evolúcie v teplom prostredí.

originál článku