Technológia bude predpovedať potreby ľudstva

24.7.2009 12:35:26 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 2059x

Rovnako ako predpovedajú meteorológovia smer a intenzitu hurikánov budeme podľa jedného dňa podľa Alessandra Vespignaniho z Indiana University predpovedať napríklad ekonomický a sociálny vplyv miliárd nových používateľov internetu z Číny a Indie, alebo presné miesto a počet zrušených svetových letov s cieľom zabrániť pandémii.

 

Vespignani píše v najnovšom čísle časopisu Science, že pokrok v teórii komplexných sietí a modelovania dovolí spolu s prístupom k novým dátam ľuďom získať možnosti predpovedať dianie v oblastiach, kde to bolo doteraz nepredstaviteľné. Bude to možné vo chvíli, keď sa stane sociálne správanie množstva ľudí definovateľné vďaka pokroku v získavaní dát, nových nástrojoch informatiky a výpočtovej sile svetových počítačov.

Vedci už dokázali sledovať cesto 100 000 ľudí počas šiestich mesiacov pomocou údajov z mobilných telefónov a využiť pohyb peňazí ako prostredníka ľudskej mobility. V našich životoch totiž nechávame po sebe malé stopy vo forme technológií ako Bluetooth, GPS alebo WiFi.

Niektoré z nich sú zdrojmi informácie, ktorú potrebujú vedci na získanie prehľadu o celkovom správaní ľudí. Vedcom to umožní presne predpovedať vplyv niektorých fenoménov, napríklad katastrofických udalostí, pohybu množstva obyvateľstva alebo invázie nových organizmov do ekosystémov.

„Je to podobné tomu, čo sa stalo vo fyzike, keď sme sa od výskumu atómovej a molekulovej fyziky presunuli k výskumu fyziky hmoty,“ povedal Vespignani. „TU vidíme pohyb od výskumu malého množstva prvkov, alebo malých sociálnych skupín, k výskumu správania veľkých sociálnych systémov pozostávajúcich z miliónov ľudí, ktoré možno charakterizovať priestorovo, sociálne a časovo.“

Vespignani dodal, že kvantifikovanie vplyvu predpovedania rizík a opatrnosti jednotlivcov vo veľkej techno-sociálnej štruktúre musí byť upravené do formálneho modelu a odborníci musia nájsť technologický spôsob, akým rýchlo získavať aktuálne údaje potrebné vo výpočtových modeloch.

„Kým potrebný integrovaný prístup je ešte len v plienkach, kľúčovú rolu pri vytváraní počítačovej infraštruktúry predpovedí bude hrať teória sietí, matematická biológia, štatistika, informatika a nerovnovážna štatistická fyzika,“ povedal Vespignani. „A to by nám malo pomôcť navrhovať lepšie systémy distribúcie energie, plánovať mestá bez dopravných problémov a riadiť využívanie prírodných zdrojov planéty.“

originál článku