ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

SÚŤAŽE SCHOLA LUDUS

27.10.2009 14:24:10 | Redakcia portálu
| Počet zobrazení: 1004x

SCHOLA LUDUS - Centrum pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania v spolupráci s občianskym združením SCHOLA LUDUS vyhlasuje 2 súťaže podporujúce rozvoj tvorivosti, manuálnych zručností, inovatívnych a originálnych nápadov

1. „OBRÁZKOVÝ FYZIKÁLNY VTIP 2009“ 

Obrázkový fyzikálny vtip je formou humoru. Humor je jedinečnou formou tvorivosti. Tvorivosť je vtipná, vynaliezavá, experimentujúca, vyvíjajúca sa, riskujúca, búrajúca konvencie a pravidlá, omylná, zábavná, poučná...
Dobrý obrázkový fyzikálny vtip je prejavom fantázie aj humoru, laterálneho aj vizuálneho myslenia, esenciou tvorivého poznania a poznávania.

Predmetom súťaže sú originálne obrázkové fyzikálne vtipy doplnené samostatným slovným komentárom objasňujúcim pointu vtipu.

Vtipy zaradené do súťaže sa môžu týkať pochopenia fyzikálnych procesov, fyzikálnych závislostí a/alebo zákonitostí, poznávacích prístupov a metód uplatňovaných v oblasti fyziky a/alebo ich priamych aplikácií v praxi a/alebo pochopenia spoločenského významu fyziky a/alebo významu fyziky pre jednotlivca a pod.
Autor vtipu sa môže inšpirovať obrázkom alebo situáciou, ktorej nie je tvorcom, ale musí mu pridať vlastnú myšlienku.
Súťažné vtipy budú rozdelené do štyroch kategórií podľa veku a profesie autorov:
a) autori do 15 rokov;
b) autori od 16 do 19 rokov;
c) autori 20- a viacroční - fyzikálni laici;
d) autori 20- a viacroční - študenti fyzikálnych odborov a odborníci v profesionálnom vzťahu k fyzike.

Uzávierka prijímania vtipu je 25.11.2009 o 16:00. Vtipy je potrebné zaslať na adresu usporiadateľa: ofv@scholaludus.sk. Ďalšie informácie nájdete na www.scholaludus.sk.

2. „REŤAZOVÁ REAKCIA“ 

Navrhujte, kreslite, plánujte, zháňajte, stavajte, skúšajte, vyhrajte!
Vytvoriť „reťazovú reakciu“ z reálnych fyzických objektov je výzva. Tvorba reťaze objektov, čo sa budú za sebou "spúšťať" vyžaduje aj isté vedomosti, aj vtipné technické riešenie. Prúdenie, dvíhanie, ťahanie...

Predmetom súťaže je tvorba „reťaze“ funkčných objektov (fyzikálnych demonštrácií), z ktorých každý sa dá do chodu po tom, ako sa naň prenesie impulz z predchádzajúceho, pričom reťazová reakcia sa spustí impulzom zvonka.

Do súťaže sa zasielajú CD alebo DVD nosiče s digitálne spracovaným videozáznamom priebehu „reťazovej reakcie“. Celková dĺžka záznamu nie je obmedzená, avšak priemerná dĺžka jedného článku reťaze (demonštrácie jedného fyzikálneho princípu, resp. technického riešenia) nesmie presiahnuť 30 sekúnd. Súčasťou CD, resp. DVD je aj textový súbor – zoznam všetkých uplatnených fyzikálnych a technologických princípov prenosu impulzu v časovej následnosti.

Súťažné videozáznamy a písomné prihlášky je potrebné doručiť na adresu SCHOLA LUDUS, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava do 28.2.2010 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Podrobné informácie nájdete na stránke www.scholaludus.sk.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 4,34
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.