Mapa klímy ukazuje na vplyv človeka

29.10.2009 13:52:27 | Q
BBC News | Počet zobrazení: 1652x

Britská vláda predstavila mapu sveta, ktorá znázorňuje predpokladaný dopad zvýšenia priemernej svetovej teploty o 4 °C.

 

Mapa ukazuje dôsledky niekoľkých konkrétnych prípadov zmeny klímy na aktivitu človeka. Ide napríklad o extrémne teploty, povodne, dostupnosť vody, poľnohospodársku produkciu, či lesné požiare alebo stúpanie hladiny oceánov.

Podľa mapy bude napríklad musieť klesnúť produkcia všetkých dôležitých obilnín takmer na celom svete. Himalájske ľadovce sa do roku 2050výrazne zmenšia, čo pripraví 23 % populácie Číny o vodu prichádzajúcu z topiacich sa svahov

Mapa má pomôcť politikom a vedcom uvedomiť si reálne hrozby zvýšenia globálnej teploty a motivovať ich prijímať opatrenia, ktoré by zastavili zvyšovanie teploty planéty na 2 °C nad priemerom spred doby priemyselnej revolúcie.

originál článku