ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Laureáti Ceny za vedu a techniku

19.11.2009 09:51:44 | * q
| Počet zobrazení: 3078x

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009 odovzdali v Historickej budove NR SR v Bratislave Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc., za vedu a techniku za rok 2009.

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY 


· prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Matematický ústav SAV, za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri riešení úloh výskumu a vývoja v SR, najmä v rámci úloh podporovaných APVV a štrukturálnych fondov Centra excelentnosti v oblasti matematických základov kvantových štruktúr.
· Ing. Peter Líška, VUJE, a. s., za vynikajúce výskumné výsledky dosiahnuté v oblasti zvyšovania jadrovej bezpečnosti a ich aplikáciu pri zvyšovaní efektívnosti prevádzky jadrových reaktorov v SR a za osobný prínos pri rozvoji medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce v oblasti jadrovej energetiky.
· prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava za vynikajúce výsledky pri rozvoji a aplikáciách metód kvantovej chémie a výbornú reprezentáciu slovenskej vedy vo svete.

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY DO 35 ROKOV 


· Mgr. Judita Lihová, PhD., Botanický ústav SAV, za výskumnú činnosť prezentovanú v článkoch uverejnených v uznávaných zahraničných karentovaných časopisoch.
· Ing. Branislav Zigmund, EVPÚ a.s., Nová Dubnica, za vývoj a implementáciu moderných metód riadenia striedavých bezsnímačových servopohonov a nových kľúčových SW modulov pre mobilné technológie, ich simulačné a experimentálne overenie.
· Doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., UK Bratislava, za významný prínos v oblasti biomedicínskych a environmentálnych aplikácií elektrických výbojov pri atmosférickom tlaku a ich diagnostiky.

VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA 


Centrum excelentnosti Kolektívne identity v moderných spoločnostiach – Región strednej Európy (Ústav etnológie SAV) za mimoriadne a metodologicky podnetné výsledky práce tímu centra excelentnosti SAV a za originálny interdisciplinárny prístup pri skúmaní problematiky kolektívnych identít.
· MicroStep spol. s r. o., Bratislava, za originálne riešenie riadiacich systémov pre stroje na delenie materiálov energolúčovými technológiami.
· Kolektív Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského vedený doc. RNDr. Katarínou Mikušovou, PhD., za príspevok k odhaleniu mechanizmu pôsobenia benzotiazinónov – perspektívnej skupiny látok pre vývoj nových antituberkulotík.

CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY 


· prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., Ústav experimentálnej psychológie SAV, za rozvoj experimentálnej psychológie na Slovensku, etablovanie medzinárodného vedeckého časopisu Studia Psychologica, popularizáciu psychologickej vedy doma i v zahraničí. Vytvorenie integračnej mezoteórie osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života.
· Doc. Ing. Jozef Buday, CSc., prezident ZPVVO a generálny riaditeľ EVPU a. s., za dlhodobý osobný prínos pri zvyšovaní úrovne aplikovaného výskumu v oblasti elektrotechniky a prehlbovaní výskumnej spolupráce s vysokými školami a SAV.
· prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., Žilinská univerzita, za vytvorenie vedeckej školy medzinárodného významu v oblasti materiálového inžinierstva a medzných stavov materiálov, najmä únavového porušovania konštrukčných materiálov experimentálne zisťovaného pri vysokofrekvenčnom zaťažovaní v oblasti vysokého a ultravysokého počtu cyklov.

picture
 
picture
 
Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,91
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.