Virtuálna realita pomôže pri fóbiách zo šoférovania

1.12.2009 16:59:33 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1886x

Nervóznym vodičom pomôžu obrovské okuliare, ktoré im sprostredkujú obraz trojrozmerného virtuálneho sveta.

 

Vedci z Manchesterskej univerzity požiadali dobrovoľníkov s rôznymi fóbiami z riadenia, aby overili, či možno použiť popri bežných psychoterapeutických technikách na pomoc pri odstraňovaní ich problémov aj virtuálnu realitu.

Liečba pôsobením virtuálnej reality (VRET) umožní účastníkom šoférovať na virtuálnych cestách a čeliť svojmu strachu pri jazde cez most, v zápche alebo po diaľnici.

„Fóbie môžu vzniknúť pri bežných udalostiach, ale miera strachu je u ľudí veľmi rozdielna,“ povedala Caroline Williamsová. „Strach zo šoférovania, či už vznikol pri dopravnej nehode alebo z iného dôvodu, môže prerásť až do situácie, kedy ľudia zo strachu nedokážu vôbec sadnúť za volant. Výhodou VRET je možnosť pôsobenia v bezpečnom prostredí a nie na skutočnej ceste, kde sa môžu pacient, terapeut a aj iní ľudia dostať v extrémnych prípadoch do ohrozenia života.“

Dobrovoľníci si nasadia okuliare, ktoré ich prenesú do virtuálneho sveta šoférovania. Mieru ich strachu budú monitorovať senzory na bruškách ich prstov a v oblasti krku.

U niektorých účastníkov výskumu vznikla fóbia ako dôsledok nehody, iní nemajú žiaden objektívny dôvod. Medzi fóbiami sú strach zo šoférovania na moste alebo po diaľnici. Už aj modrá značka diaľnice spôsobuje niektorým ľuďom veľký stres.

„Mnoho ľudí nedokázalo podstúpiť liečbu klasickým medicínskym prístupom a preto svoju fóbiu mnoho rokov neriešili,“ povedala WIlliamsová. „Virtuálne prostredie dovolí ľuďom konfrontovať sa s vlastným strachom na bezpečnom mieste. Veríme, že to bude viesť k menšiemu odporu k liečbe, zvýšeniu záujmu o liečbu a zvýšeniu efektivity liečby. Ďalšie výskumy by mohli využívať virtuálnu liečbu na odstraňovanie ďalších fóbií, čo by mohlo znamenať prielom v tejto oblasti. Možnosti sú priam neobmedzené.“

Výskum je dotovaný z fondov Európskej únie.

originál článku