Čierna diera je bližšie

15.12.2009 15:26:53 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 3878x

Medzinárodný tím astronómov prvýkrát určil presnú vzdialenosť medzi Zemou a čiernou dierou. Bez potreby dôvery matematickým modelom vedci určili vzdialenosť na 7800 svetelných rokov, čo je oveľa menej, než sa doteraz predpokladalo. Vedci údaj získali meraním rádiových emisií z čiernej diery a zanikajúcej hviezdy.

 

Vďaka menšej chybovej odchýlke (< 6 %) môžu mať astronómovia lepší obraz o vzniku čiernych dier. Presná vzdialenosť je tiež dôležitá pre vypočítanie rotácie čiernej diery.

Astronomické vzdialenosti sa dajú najjednoduchšie určiť pomocou tzv. trigonometrickej paralaxy (uhlového posunu). Vedci využívajú ročný posun pozície hviezd, ktorý je následkom pohybu Zeme okolo Slnka. Peter Jonker a jeho kolegovia z holandského Inštitútu vesmírneho výskumu aplikovali túto metódu prvýkrát na čiernu dieru a priľahlú hviezdu V404 Cygni v súhvezdí Labuť. Najvzdialenejšie vrstvy hviezdy pohlcuje čierna diera. Plyn sa najskôr nahromadí v plazmovom disku okolo diery a potom v nej zmizne. Počas tohto procesu dochádza k vysielaniu množstva röntgenových a rádiových vĺn.

Jonker a jeho kolegovia mohli presne zmerať paralaxu tohto systému pomocou kombinácie teleskopov rozmiestnených po svete. Určili, že hviezda je od Zeme vzdialená 7800 svetelných rokov, čo je niečo viac než polovica z predchádzajúcich odhadov. Vedci si myslia, že predchádzajúce precenenie vzdialenosti je spôsobené podcenením absorpcie a rozptylu medzihviezdneho prachu, ktorý môže spôsobiť chybovú odchýlku až 50 %. Odchýlka chyby nového merania je menej než 6 %.

Z meraní dokázali vedci zistiť, že čierna diera vznikla pri explózii supernovy a že sa vesmírom pohybuje rýchlosťou 40 km/s. Systém túto rýchlosť získal explóziou. „Pochopili sme zase niečo ďalšie o vývine čiernych dier,“ povedal Jonker. „Veríme, že nájdeme odpoveď na otázku, či je rozdiel medzi čiernymi dierami, ktoré vzniknú priamo z kolapsu hviezdy bez supernovy a čiernymi dierami, ktoré vzniknú vďaka supernove a proto-neutrónovej hviezde.“

Je zaujímavé, že V404 Cygni patrí do druhej skupiny systémov, nedošlo v nej ale k dodatočnému zvýšeniu rýchlosti rotácie, čo astronómovia predpokladali. Vedci sa pokúšajú teraz aplikovať rovnakú metódu aj na iné čierne diery.

originál článku