Obezita pomôže prežiť dopravnú nehodu

11.2.2010 20:22:48 | Q
Physorg | Počet zobrazení: 1235x

Muži s nadváhou majú podľa výskumu Michiganskej univerzity väčšiu šancu prežiť dopravnú nehodu v prípade, že sú pripútaní.

 

Michael Sivak a jeho kolegovia zistili, že pripútaní obézni muži (ich BMI je medzi 35 a 50) majú o 22 % nižšiu pravdepodobnosť, že zahynú alebo sa stanú účastníkmi vážnej dopravnej nehody než pripútaní muži s podváhou.

Vedci však varujú, že opak platí v prípade, že sa vodiči nepripútajú. Skúmali údaje o takmer 300 000 vodičoch, ktorí boli v USA účastníkmi vážnych dopravných nehôd v rokoch 1998 - 2008 a z ktorých asi 51 % pri nehodách zahynulo. Zistili, že vodiči, ktorí sa nepripútajú, zomierajú 2,1-krát častejšie.

Výsledky vedcov tiež ukázali, že o niečo viac pri nehodách zomierali ženy. Najväčšiu šancu na prežitie pritom ženám dáva normálna hmotnosť. U žien bez bezpečnostných pásov ale žiaden rozdiel v úmrtnosti súvisiaci s rozdielnou hmotnosťou vedci nenašli.

„Naše zistenia ukázali, že pri zvyšujúcom sa indexe BMI závisí rovnováha medzi pozitívnym a negatívnym vplyvom nadmernej hmotnosti od pohlavia a použitia bezpečnostných pásov,“ povedal Sivak. „Muži sú vo všeobecnosti ťažší, než ženy s rovnakým BMI, pretože sú vyšší. Preto muži častejšie preťažia airbagy vo vozidle. Tomu môže zabrániť práve bezpečnostný pás.“

Sivak a jeho kolegovia si myslia, že výrobcovia automobilov by pri návrhu bezpečnostných prvkov mali myslieť aj na ľudí s extrémnymi hodnotami BMI na oboch stranách. „Bude to zrejme vyžadovať vývoj nových nástrojov, ktoré by dokázali posúdiť možnosť zranenia, napríklad nových testovacích figurín, pretože súčasné modely predstavujú vodičov v s normálnou hmotnosťou,“ povedal Sivak.

originál článku