Ľadová pokrývka Arktídy sa zmenšuje. Stále rýchlejšie

13.4.2010 18:27:12 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1525x

Takmer 50-ročné záznamy ukázali, že ľadová pokrývka ostrova Devon, jeden z najväčších kusov ľadu na severe Kanady, sa zmenšuje a stenčuje.

 

Do roku 1985 veľkosť ľadovej pokrývky kolísala, od tohto roku však vedci zaznamenali jej neustále zmenšovanie. Dôvodom zmeny sú podľa Sarah Boonovej z Univerzity v Lethbridge teplejšie letá.

V Arktických ostrovoch severne od Kanady je medziročné množstvo zrážok veľmi malé. V zime sa nahromadí len málo snehu. Nárast snehu a ľadu trvá roky. A rovnováha sa rýchlo naruší. Jedno teplé leto znamená úbytok snehu z posledných piatich rokov.

Aj keď zrýchlené roztápanie sa začalo v roku 1985, v priebehu posledného desaťročia sme zažili štyri roky s nezvyčajne teplým letom - 2001, 2005, 2007 a 2008.
„Počas týchto teplých liet je závažnosť topenia väčšia,“ hovorí Boonová o výsledkoch päťročného výskumu, ktorý prebiehal od roku 2000.
Biely povrch snehu a ľadu odráža slnečné žiarenie. Ustupujúci ľad však odhaľuje tmavú pôdu a štrk, ktoré žiarenie pohlcujú a zvyšujú mieru roztápania ľadu pozdĺž okraja pokrývky. Ľad sa však stenčuje aj v nižších nadmorských výškach.

Zmeny na ľadovej pokrývke ostrova Devon, ktorá má rozlohu približne 14 400 km2, môžu mať rozsiahly vplyv na všetko od lodnej dopravy až po úroveň hladiny mora. V oceáne vedci už zaznamenali nárast plávajúcich krýh. Medzi spodkom ľadovca a povrchom prúdi podľa Boonovej voda z roztopeného ľadu, čo uľahčuje posúvanie ľadovca rýchlejšie než v chladných podmienkach.

„Musíme zvážiť množstvo vecí. Jednou z nich je štiepenie ľadovca a následky, ktoré z toho vyplývajú pre lodnú dopravu. Tie kusy totiž len tak nezmiznú, pohybujú sa v oceáne,“ povedala Boonová. Druhou oblasťou je podľa nej vzťah medzi topením ľadovcov a stúpajúcou hladinou mora..

Práca Boonovej a jej kolegov ukázala dôležitosť dlhodobých pozorovaní. Práca na ostrove Devon začala v roku 1961 vďaka vedcom zo Severoamerického arktického inštitútu. Počas mnohých rokov vedci získali veľké množstvo dát, ktoré prispievajú k pochopeniu komplexného vzťahu medzi ľadovou pokrývkou, atmosférou a oceánom.

originál článku