Slovenskí advokáti klímy predstavili tri nové ekologické projekty

10.5.2010 12:09:40 | * q
| Počet zobrazení: 1340x

Advokáti klímy zo Slovenska predstavili v Košiciach tri nové projekty proti klimatickej zmene v rámci medzinárodného projektu Challenge Europe organizácie British Council.

 

Slovenskí advokáti klímy predstavili verejnosti tri nové projekty zamerané na boj proti globálnemu otepľovaniu a klimatickej zmene. Projekty sú súčasťou 2. ročníka úspešného medzinárodného projektu Challenge Europe pod záštitou organizácie British Council.
Aj tento rok na ňom pracovali mladí ľudia z 15 európskych krajín, ktorí sa usilovali nájsť konkrétne praktické riešenia problematiky znižovania fosílneho uhlíka.

Prvý z projektov 14 mladých advokátov klímy je „Energetická efektívnosť budov“. Ide o výpočet uhlíkovej stopy budov verejných inštitúcií. Jeho cieľom je upozorniť na možnosti zvyšovania energetickej efektívnosti budov prostredníctvom pozitívnych príkladov budov patriacich verejným inštitúciám, ambasádam a pod.

V rámci projektu Energoportál vytvoril tím advokátov špeciálny portál určený pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentné využívanie energie a rozhodli sa posilňovať svoju nezávislosť od dovozu fosílnych palív a z nich vyrobenej energie. Portál obsahuje rady a tipy, ako využívať energiu rozumne, úsporne a vhodne pre životné prostredie a ako ju vyrábať lacnejšie, čistejšie a so sociálnymi výhodami. Jeho ambíciou je stať sa pomôckou pre starostov, poslancov obecných zastupiteľstiev a pracovníkov obecných úradov.

Myšlienka projektu „Cesty k zeleným mestám“ je založená na poznatku, že plochy zelene v mestách harmonizujú ľudské prostredie. Cieľom projektu je prioritne ochrana stromov a zelených plôch v mestách zvyšovaním povedomia v tejto oblasti. Súčasťou projektu je mobilná hra, prostredníctvom ktorej význam zelene pochopia aj tí najmenší. Ďalšou časťou je spracovaný materiál, ktorý ponúka stručné odborné argumenty o potrebe zelene v mestách, ale zároveň slúži aj ako návod pre širokú verejnosť, ako sa môže zapojiť do rozhodovania o zeleni v mestách. Materiál ponúka prehľad ako zorganizovať petíciu, zapojiť sa do konania o výrube drevín a pod.