Budete vďaka baktérii chytrejší?

25.5.2010 17:23:05 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1576x

Vedci zistili, že špeciálna baktéria, ktorej sme už pripisovali antidepresívne kvality, by mohla zlepšiť aj schopnosť učiť sa.

 

„Mycobacterium vaccae je prírodná baktéria nachádzajúca sa v pôde, ktorú ľudia bežne vdychujú a prehĺtajú, keď trávia čas v prírode,“ hovorí Dorothy Matthewsová z The Sage Colleges v New Yorku, ktorá viedla tento výskum spolu s kolegyňou Susan Jenksovou.

Predchádzajúce pokusy s mŕtvou M. vaccae, keď bola vpichnutá myšiam, ukázali, že podporuje nárast niektorých neurónov v mozgu, ktoré zvýšili hladinu serotonínu a znížili pocit úzkosti.

„Keďže serotonín má význam aj pri učení, rozmýšľali sme, či by živá M. vaccae mohla zlepšiť schopnosť učiť sa u myší,“ hovorí Matthewsová.

Matthewsová a Jenksová kŕmili myši živou baktériou a hodnotili ich schopnosť orientovať sa v bludisku v porovnaní s myšami, ktoré baktériu neprijímali.

„Zistili sme, že myši, ktoré boli kŕmené M. vaccae sa orientovali v bludisku dvakrát rýchlejšie a zdali sa menej ustráchané ako porovnávacie myši,“ hovorí Matthewsová.

Pri druhom experimente bola baktéria odobraná zo stravy testovaných myší, ktoré opäť absolvovali cestu bludiskom. Aj keď myši behali v labyrinte pomalšie ako keď prijímali baktériu, v priemere boli stále rýchlejšie ako porovnávané myši.

Posledný test dali myšiam po troch týždňoch. Pokusné myši sa stále orientovali v bludisku lepšie ako normálne, ale výsledky už neboli štatisticky zaujímavé. Predpokladá sa teda, že efekt je len dočasný.

„Tento výskum naznačuje, že M. vaccae môže hrať rolu pri pocitoch úzkosti aj pri učení cicavcov,“ hovorí Matthewsová. „Je zaujímavé špekulovať o vytvorení takého učebného prostredia v školách, kde by bol priestor na pobyt vonku, kde sa nachádza aj M. vaccae. To by mohlo u žiakov znížiť nepokoj a zvýšiť schopnosť prijímať nové vedomosti.“

originál článku