Vírus HIV možno poraziť

27.5.2010 16:21:06 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 1776x

Odstránenie chemického „neviditeľného plášťa“, ktorý spôsobuje, že bunky infikované HIV vyzerajú zdravo, by mohlo byť kľúčom k vyliečeniu HIV pozitívnych pacientov.

 

Ľudské bunky sa pri ohrození imunity chránia tým, že ukážu na povrch bielkoviny, ktoré ich označia ako vlastné. Keď imunitný systém objaví tieto bielkoviny, nechá ich tak. Jedným zo spôsobov ako sa HIV vyhýba ohrozeniu imunitným systémom je, že unáša jednu z týchto bielkovín – CD59 – a použije ju ako maskovanie pre seba a bunky, ktoré infikuje. Tvária sa ako zdravé ľudské bunky.

Tento plášť sa neobjaví hneď po infikovaní vírusom HIV. Najprv antigény na povrchu HIV pohnú imunitný systém k tomu, aby produkoval obrovské množstvá HIV- protilátok, ktoré sa viažu na antigén a dokonca začnú ničenie niektorých vírusov. Ale keď sa už raz začala infekcia, plášť z CD59 chráni jednotlivé čiastočky vírusu a infikované bunky pred ďalšími útokmi imunitného systému. „HIV pozitívni pacienti majú veľmi silnú protilátkovú odozvu. Nanešťastie nefunguje,“ hovorí Qigui Yu z Indiana University School of Medicine v Indianapolise.

Aby sa mohla spustiť obranná reakcia, snažili sa Yu a Xuebin Qin z Harvard Medical School odstrániť tento obal. Vedeli, že baktéria nachádzajúca sa v ľudskom hrdle vylučuje toxín intermedilyzín, ktorý sa viaže na CD59. Oddelením tej strany toxínu, ktorá je schopná sa viazať, vytvorili malú molekulu rILYd4.

Keď pridali túto molekulu do krvi HIV pozitívnych ľudí, umožnilo to protilátkam nachádzajúcim sa v krvi zničiť čiastočky vírusu. Červené krvinky a neinfikované imunitné bunky ostali nepoškodené. Pravdepodobne preto, že tam neboli prítomné žiadne protilátky špecifické pre tieto bunky.

Yu podľa predbežných výsledkov predpokladá, že molekula rILYd4 tiež bojuje s infikovanými bunkami. Jeho tím infikoval ľudské imunitné bunky vírusom HIV a vystavil ich rILYd4 a protilátkam, ktoré odobrali ľuďom s HIV. Toto zničilo niektoré nakazené bunky, hovorí. Rovnaký efekt dosiahli, keď preniesli infikované ľudské bunky do myší, ktorým následne vstrekli rILYd4 a HIV – protilátky.

Robert Siliciano, ktorý skúma HIV na Johns Hopkins University v Baltimore, tvrdí, že tento prístup je zaujímavý, avšak varuje, že nemusí fungovať pri infikovaných bunkách, ktoré prešli do „oddychového“ štádia, v ktorom nepreukazujú HIV antigény.

Yu odpovedá stratégiou „smrť šokom“. Zahŕňa opätovnú aktiváciu infikovaných buniek, takže sa opäť ukážu HIV antigény, predtým, ako sa pridá rILYd4. Popritom sa Quinov tím snaží redukovať možnosti, že rILYd4 zablokuje CD59 v normálnych bunkách rovnako ako HIV infikovaných, aby zabránili útoku imunity aj na zdravé bunky.

Liečivo by sa mohlo ukázať ako užitočné, ale keďže nedokáže zbaviť telo HIV, „keď prestanete liek užívať, vírus sa môže spamätať veľmi rýchlo,“ hovorí Yu.

originál článku