Dotyková obrazovka z najväčšieho kusu grafénu

22.6.2010 17:25:35 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 2620x

Nová metóda výroby plátov grafénu s uhlopriečkou dlhou 76 centimetrov môže viesť k lacným, transparentným elektródam, ktoré nájdu uplatnenie vo flexibilných displejoch či fotovoltaických článkoch. Grafén sa už používa pri výrobe dotykových obrazoviek, ktoré sp dvakrát flexibilnejšie než tradičné obrazovky vyrábané z oxidu india a cínu.

 

Grafén je tvorený jednou vrstvou atómov uhlíka usporiadaných do šesťuholníkovej mriežky. Je materiálom vhodným na výrobu novej generácie obrazoviek alebo solárnych článkov, pretože je flexibilný, priehľadný a vodivý.

Do minulého roka sa nedarilo vytvoriť kusy grafénu s plochou väčšou než 1000 štvorcových mikrometrov. Potom objavil Rodney Ruoff a jeho kolegovia z Texaskej univerzity spôsob vyrábania plátov grafénu širokých niekoľko centimetrov.

Pomocou chemickej depozície z pár vedci zohriali metán a vodík na teplotu 1000 °C v blízkosti medeného substrátu, čím spôsobili reakciu, ktorá vyústila do vrstvy grafénu rozloženej na medi. Po vychladnutí presunuli grafén na kus ohybného plastu.

Juhokórejským vedcom sa teraz podarilo upraviť Ruoffov prístup a dokázali vytvárať stále väčšie pláty grafénu. Využili prístroj podobný tlačiarni, ktorým sa im podarilo vytvoriť grafén v tvare obdĺžnika s uhlopriečkou 76 centimetrov. Pretože pláty sa niekedy počas procesu poškodili, tím experimentoval s prekrytím štyroch vrstiev grafénu. Tieto vrstvy sú pevnejšie pričom si stále zachovávajú priehľadnosť.

Vedci vytvorili z grafénu dotykovú obrazovku, ktorá mala väčšiu pevnosť než dnešné displeje vyrobené z indiumcínoxidu, ktorý je v priemysle najpoužívanejším priehľadným vodičom.

Grafén by mohol byť lacnou a flexibilnou alternatívou. Vedci ale musia ukázať, že kvalitné sú všetky pláty a že nejde len o jeden úspech popri mnohých neúspešných pokusoch.

originál článku