Slnečná sústava je možno o dva milióny rokov staršia

26.8.2010 12:54:45 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1600x

Odhad trvania prvých procesov v Slnečnej sústave sa spolieha na presne určené roky získané rádiometrickým datovaním. Nedávny pokrok v spoľahlivosti prístrojov dovolil vedcom ešte presnejšie merania, z ktorých niektoré odhalili nezrovnalosti vo veku vzoriek.

 

Vedci z Arizonskej univerzity analyzovali vek meteoritu NWA 2364 a na základe meraní zistili, že Slnečná sústava je oproti predchádzajúcim odhadom staršia o asi 1,9 milióna rokov. Využili pri tom oloveno-olovenú techniku datovania. Vypočítali ňou vek inklúzií (cudzí látok – minerálov uviaznutých v meteorite počas jeho vzniku) bohatých na vápnik a hliník. Tieto látky sú považované za prvé pevné látky vznikajúce kondenzáciou z chladnúceho protoplanetárneho disku počas zrodu Slnečnej sústavy.

Výsledky výskumu stanovili vek našej planetárnej sústavy na 4,5682 miliardy rokov. Len relatívne malý posun odhadu jej veku je významný, pretože niektoré najdôležitejšie udalosti prebehli v prvých 10 miliónoch rokoch jej existencie.

Vedci uvádzajú, že ide o doteraz najpresnejší odhad veku Slnečnej sústavy a zároveň označujú skúmaný meteorit za najstarší predmet na Zemi. Ich výskum má pomôcť pri objasňovaní procesu vzniku planét a Slnka.

originál článku