Globálne oteplenie prinesie menej mrakov

2.12.2010 16:10:37 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 1938x

Nízka oblačnosť a šedé mraky pomáhajú ochladzovať našu planétu. S neustálym otepľovaním planéty ich ale podľa vedeckej štúdie z Havajskej univerzity stále menej, čo prispeje k prudšiemu rastu teplôt.

 

Keď príde do atmosféry viac skleníkových plynov, tie zachytia viac tepla a teploty stúpnu – ale o koľko? Najlepšie odhady tvrdia, že ak by sa množstvo oxidu uhličitého v atmosfére zdvojnásobilo, teplota by stúpla o 2 až 4,5 °C.

Pri takom dôležitom čísle to je veľká nepresnosť, navyše mraky môžu klamať. Tie vo väčších výškach zachytávajú teplo, mraky, ktoré sú nižšie, odrážajú slnečné svetlo a ochladzujú planétu. Zmena mrakov teda môže výrazne ovplyvniť teplotu planéty.

Axel Lauer z Havajskej univerzity preto na spresnenie odhadov použil relatívne nový klimatický model International Pacific Research Center Regional Atmospheric Model (iRAM). Model pokrýva východné Tichomorie a časť Južnej Ameriky podrobnejšie než celosvetové modely. Vedci pod Lauerovým vedením sa zamerali na oblaky nad východnou časťou Tichého oceána.

Najskôr testovali schopnosti modelu simulovať oblaky medzi rokmi 1997 a 2008 a zistili, že model dokázal reprodukovať množstvo a tvar oblakov a tiež ich zmenu. Šestnásť iných modelov ukázalo horšie výsledky. Vedci potom spustili model s cieľom predpovedať možný scenár v rokoch 2090 až 2099. S vyššou teplotou a množstvom CO2 v atmosfére sa znížilo množstvo nízkej oblačnosti o 10 %, čím k povrchu Zeme prenikalo ešte viac slnečného žiarenia.

„Ak by pretrval súčasný trend, nárast teploty by sa priblížil k hornému odhadu,“ povedal Ralf Bennartz z Wisconsinskej univerzity, ktorý bol členom výskumného tímu.

Amy Clementová z Univerzity v Miami povedala, že výskum je dôležitým krokom k vyriešeniu nejasností. Vedci z NASA zasa volajú po presnejších modeloch a predpovediach pre všetky typy mrakov. Napriek tomu ale výskum prispel k rozšíreniu dôkazu o vplyve oblačnosti na globálne otepľovanie.

originál článku