Mozog dospieva 30 až 40 rokov

27.12.2010 16:10:54 | Q
Physorg | Počet zobrazení: 2632x

Nový výskum britských vedcov ukázal, že po období detstva a puberty sa ľudský mozog ďalej vyvíja a úplne dospieva až u tridsiatnikov a štyridsiatnikov. Zistenie je v rozpore s teóriami hlásajúcimi, že mozog dospieva oveľa skôr.

 

Prof. Sarah-Jayne Blakemoreová z University College v Londýne tvrdí, že ešte pred desaťročím „mnohí vedci predpokladali, že vývin mozgu sa zastaví v detstve“, nedávne výskumy ale ukázali, že aj dlho potom sa mnohé oblasti mozgu vyvíjajú ďalej.

Oblasť prefrontal cortex, ktorá sa nachádza v prednej časti mozgu sa vyvíja najdlhšie. Riadi kognitívne funkcie ako plánovanie a rozhodovanie a je tiež kľúčom k sociálnemu správaniu, empatii, pochopeniu a interakcii s inými ľuďmi a mnohým osobnostným črtám človeka. Podľa prof. Blakemoreovej je to „časť mozgu, ktorá z nás robí človeka“, pretože medzi osobnosťou človeka a touto časťou mozgu je veľmi výrazný vzťah.

Blakemoreová povedala, že zábery mozgu ukázali zmenu tvaru prefrontal cortexu ešte u štyridsiatnikov. Oblasť sa začína podľa jej slov meniť v ranom detstve a u adolescentov dochádza k jej výraznej reorganizácii, mení sa však aj potom.

Výskum by mohol vysvetliť, prečo sa dospelí správajú niekedy ako dospievajúca mládež, prečo sa mračia a majú zlú náladu, ak nie je podľa nich a prečo nedokážu neiktorí ľudia ani v dospelosti budovať sociálne vzťahy.

originál článku