Prečo sú bohatí stále bohatší aj vo svete počítačov

3.4.2007 17:06:21 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1435x

Nová teória vysvetľuje, prečo sa bohatstvo a blahobyt v rôznych formách týka len úzkeho okruhu jedincov. Zistenia majú širokosiahle dôsledky od stavby internetu až po ekonómiu.

 

Reálne dáta, napríklad rozdelenie majetku, veľkosť zemetrasení alebo počet pripojení do počítačovej siete, majú častejšie mocninné rozdelenie než klasické normálne rozdelenie, ktoré má podobu zvonovitej krivky. V mocninnom rozdelení nastávajú veľké udalosti menej často ako tie menšie.

Mocninné rozdelenie je často viditeľné v počítačových sieťach, kde uzly vytvárajú nové spojenia v závislosti od toho, koľko spojení už medzi nimi existuje. Preto niektoré uzly majú málo spojení a len pár ich má skutočne mnoho. Tento fenomén je známy ale bol dosiaľ považovaný len za fundamentálnu vlastnosť sietí.

Efekt „bohatý je stále bohatší“ je pochopiteľný pri rozdelení svetového bohatstva, otázkou je, prečo sa objavuje aj pri routeroch v počítačových sieťach.
Vedci našli princípy, podľa ktorých sa spájajú jednotlivé uzly v sieťach v biológii, priemysle, počítačových aj sociálnych vedách. Odhalili tak pôvod niečoho, čo bolo dosiaľ v sociálnej sfére považované za axiomatické.

originál článku