Pôsobivý záber galaxie NGC 1672

4.4.2007 18:14:46 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1631x

Hubblov teleskop získal jedinečný záber blízkej špirálovej galaxie NGC 1672. Pozoruhodný záber prináša detailný pohľad na jej polia oblakov, v ktorých vznikajú hviezdy, a tmavé pruhy medzihviezdneho prachu.

 

NGC 1672 je typickým príkladom špirálovej galaxie s priečkou ktorej ramená nevychádzajú z galaktického jadra ale z koncov priečky tvorenej hviezdami, ktorá obklopuje jadro galaxie.

Astronómovia sa domnievajú, že špirály s priečkou majú jedinečný mechanizmus, ktorý privádza plyn z galaxie do jej jadra. To dovoľuje priečke v galaxii plniť funkciu „liahne“ nových hviezd. Vyzerá to tak, že priečky žijú kratšie ako celá galaxia a preto je namieste otázka, či sa priečka vytvorí aj v špirálových galaxiách, ktoré ju zatiaľ nemajú, alebo či ju mali niekedy v minulosti.

Na novom zábere Hubblovho teleskopu je vidieť zhluky mladých horúcich modrých hviezd, ktoré sa formujú pozdĺž ramien špirály.

Galaxie, ktoré ležia za NGC 1672, na zábere vytvárajú dojem, že sú súčasťou snímanej galaxie. V skutočnosti sú to iné galaxie, ktoré sú veľmi vzdialené.

NGC 1672 je členom skupiny Seyfertových galaxií nazvaných podľa astronóma Carla Keenana Seyferta. Galaxia je od Zeme vzdialená viac ako 60 miliónov svetelných rokov.

picture

galaxia NGC 1672

 

originál článku