ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Najpremyslenejší systém ochrany prírody je v Európe

22.2.2011 14:21:58 | * q
| Počet zobrazení: 2409x

Zhovárame sa s RNDr. Ladislavom Mikom, PhD., riaditeľom Riaditeľstva ochrany prírodných zdrojov Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie Európskej komisie.

Európska únia má jedny z najprísnejších environmentálnych noriem na svete. Po desaťročia sa vyvíjali tak, aby mohli reagovať na celé spektrum nových problémov. V súčasnosti medzi hlavné priority patrí ochrana klímy, zachovanie biodiverzity, obmedzenie zdravotných problémov súvisiacich so znečistením prostredia a zodpovednejšie využívanie prírodných zdrojov.

 

Riaditeľstvo ochrany prírodných zdrojov je jedným zo šiestich riaditeľstiev Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie, ktoré má na starosti environmentálnu problematiku. Čo všetko je súčasťou vašej práce?

V zásade sa dá povedať, že všetky zelené veci v životnom prostredí. To znamená
príroda všeobecne, biodiverzita a európska sieť chránených území Natura 2000,
ale takisto environmentálne aspekty pôdohospodárstva a lesníctva, ako aj nitrátová
smernica a veci s tým súvisiace.
Akými prostriedkami sa Európska únia snaží posilniť ochranu prírodných zdrojov?

Máme dve základné smernice o stanovištiach a o vtákoch, ktoré sú základom. Legislatívne
však túto problematiku podporuje celý rad ďalších právnych noriem. Napríklad
veľmi silnú časť podporujúcu ochranu prírody a ekosystémov má smernica o vodách.
V čom je ochrana lesa a pôdy dôležitá z celoeurópskeho pohľadu?

Pôda je úplný základ všetkého. Je úplne jedno, či ide o pôdohospodársky, lesný či
akýkoľvek iný prírodný ekosystém. Bez zdravej pôdy nemôže ani jeden z nich poriadne
a dlhodobo fungovať. Pokiaľ ide o ochranu lesa, treba si v prvom rade uvedomiť, že
väčšinu povrchu Európy pokrývali v minulosti lesy. To znamená, že väčšina pôvodnej
európskej biodiverzity je lesná. Preto z hľadiska ochrany lesy hrajú nezastupiteľnú
úlohu podpory pôvodných európskych druhov, ktoré tu boli a vytvárali európske
prostredie. Nie je to však jediná vec, lebo lesy majú mnoho ďalších funkcií. Okrem
toho, že sú zdrojom dreva, významne sa podieľajú na ovplyvňovaní klímy, zachytávaní
vzdušného uhlíka, podpore kvality pôdy. Les má vplyv aj na vodný režim. V poslednom
čase máme čoraz viac príkladov rýchlejšieho vzniku povodní či zosuvov pôdy v odlesnenej krajine. Lesy sú vynikajúcim nástrojom, ktorým sa tomu môžeme brániť. Nehovorím, že na sto percent, ale vo vysokej miere a oveľa účinnejšie než ktorýmkoľvek iným prostriedkom.
Na starosti máte aj európsku sieť chránených území Natura 2000. O čo ide?

Myslím si, že je to úplne základná kostra ochrany prírody, na ktorú Európa môže
byť skutočne hrdá. V rámci sveta je to totiž najpremyslenejší a najsofistikovanejší
systém ochrany prírody, ktorý sa sústreďuje na to, čo je pre ňu kľúčové. To znamená,
že sa nezaoberá jednotlivosťami, ale dbá, aby systém podporoval hlavné druhy,
ktoré sú pre Európu typické. Nejde pritom len o priamu podporu jednotlivých druhov.
Je dôležité zabezpečiť priestor pre ich život, lebo bez toho nemôžu existovať. Alebo
by mohli existovať v takej forme, ktorá by sa blížila botanickým alebo zoologickým záhradám. Tým, že sa vymedzí istý chránený priestor, máme dlhodobú perspektívu, že chránené druhy majú kde fungovať a prežívať. Množstvo a plocha chránených území závisí od celého radu činiteľov. Najpremyslenejší systém ochrany prírody je v Európe Európska únia má jedny z najprísnejších environmentálnych noriem na svete. Po desaťročia sa vyvíjali tak, aby mohli reagovať na celé
spektrum nových problémov. V súčasnosti medzi hlavné priority patrí ochrana klímy,
zachovanie biodiverzity, obmedzenie zdravotných problémov súvisiacich so znečistením prostredia a zodpovednejšie využívanie prírodných zdrojov.
Nehrozí, že nám ochrana prerastie cez hlavu a napríklad bude obmedzovať hospodársky rozvoj?

Právny rámec jasne hovorí, že na chránených územiach siete Natura 2000 nie je účelom zastaviť hospodársky rozvoj, ale vyhnúť sa aktivitám, ktoré majú negatívny vplyv. Sú však aktivity, ktoré majú negatívny vplyv, no sú nevyhnutné. Aj pre tieto prípady existuje cesta, ako ich realizovať. Horšie je, že 80 až 90 percent všetkých konfliktov, ku ktorým dochádza, vzniká až v neskorých štádiách projektovania. Je pritom jedno, či ide o výstavbu domov, diaľnic
alebo nejaký iný zámer. Predstavte si hotový projekt za 100 alebo 200 miliónov českých korún. Vtedy príde ochranár a povie, že v ňom treba niečo posunúť o 100 metrov, lebo tam rastie vzácna rastlina. Pravdaže, dochádza k jasnému konfliktu. Keďže sa už investovalo veľa práce, intelektuálneho vlastníctva a napokon aj peňazí, zdá sa, že je to nepomerné voči nejakej rastlinke. Preto je dôležité, aby sa s ekologickými požiadavkami počítalo už skôr. Je
predsa úplne bežné, že sa pri výstavbe novej cesty či diaľnice od počiatku berie
do úvahy zástavba terénu či elektrické i ďalšie vedenia. Keby sa tak bral ohľad aj na existenciu chránených území a ich potreby, som presvedčený, že máme kvalitných projektantov, ktorí sú schopní zobrať do úvahy ekologické otázky a zaradiť ich riešenie do projektov. Tak sa dá predvídateľným problémom predchádzať.
Tým sa dostávame k otázkam, ktoré sú v poslednom období na Slovensku dosť živé. Najvýznamnejším ešte vždy zostáva boj o trasu diaľnice v oblasti Malej a Veľkej Fatry. Ako vidíte tento problém?

Naše riaditeľstvo je súčasťou procesu riešenia tohto problému. Je to veľmi citlivá otázka. Preto to nebudem komentovať. Môžem však povedať, že Európska komisia na jednej strane trvá na tom, aby výstavba diaľnice nebola v rozpore s európskou legislatívou. Na druhej strane sa snaží
čo najflexibilnejšie nájsť cestu, aby sme sa dostali cez úskalia. Je nám totiž jasné, že diaľnica v tejto časti Slovenska je potrebná a je len veľmi málo možností, ako ju vybudovať. Takže nejde o zablokovanie diaľnice, ale o to, ako sa postaví.
Ďalšie spory sú o budúcnosť Vysokých Tatier, kde je veľa hráčov s často protichodným názormi. Dajú sa zosúladiť?

Z môjho pohľadu ide o širší problém. Kvalita územia Vysokých Tatier a Tatranského národného parku má predovšetkým veľmi vysokú hodnotu v dlhodobom horizonte. Keď hodnoty, pre ktoré ich budú ľudia vyhľadávať a budú ochotní platiť a tým budú prinášať peniaze na Slovensko, narušíme pre krátkodobejší zisk, tak v dlhodobom horizonte tým poškodíme oveľa významnejší kapitál. Chápem, že žijeme v ekonomickom období, keď nie je práca, sú limity na peniaze, takže krátkodobé efekty sú vítanejšie. Myslím si, že aj v tomto prípade existuje kompromisné riešenie. Treba však brať prírodu nie ako prekážku vlastných zámerov, ale ako významnú súčasť budúcnosti a ziskov z nej. Mnohí to takto nevidia. Vidia len príležitosť pre biznis.
Počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Riaditeľstva ochrany prírodných zdrojov ste si z Bruselu obrazne povedané odskočili do Prahy, kde ste na pol roka prijali funkciu českého ministra životného prostredia. Z vašej záverečnej hodnotiacej správy

Pre mňa bolo dôležité overiť si, že ak máte ústretový prístup a snažíte sa hľadať
riešenia nielen na svojej strane, ale aj na druhej, keď sa obe strany snažia porozumieť,
prečo ten druhý chce to, čo chce, a začnú hľadať vzájomné riešenia, tak celý rad dlhodobo zablokovaných vecí sa pohne. To bol recept, ktorý som sa snažil používať ako minister. Môj optimizmus pramenil z toho, že sa postupne mnoho vecí takto vyriešilo.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,53
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.