Opice o svojich rozhodnutiach pochybujú rovnako ako ľudia

25.2.2011 12:41:22 | Q
BBC News | Počet zobrazení: 1855x

Opice, ktoré sa naučili hrať počítačovú hru, pomohli vedcom ukázať, že o sebe nepochybujú len ľudia a neistotu prežívajú aj iné živočíchy.

 

Americkí vedci zistili, že makaky radšej nezvolia žiadnu odpoveď, ako by mali riskovať, že ich odpoveď bude nesprávna. Pochybnosti o vlastných rozhodnutiach sa považovali za vlastnosť patriacu výhradne ľuďom.

Prof. John D. Smith spolu so svojimi kolegami z amerických univerzít uviedli na konferencii AAAS vo Washingtone, že obavy zo správnosti vlastných myšlienok majú aj niektoré druhy primátov. Naučili makaky hrať jednoduchú počítačovú hru pomocou joysticku.

Hra spočívala v posúdení hustoty farebnej oblasti na vrchu obrazovky. Makaky mali rozhodnúť, či je oblasť zaplnené husto alebo riedko. Svoju odpoveď zaznamenali posunutím kurzora smerom k písmenu na kraji obrazovky. Keď zvieratá zvolili dobrú možnosť, dostali jedlú odmenu. Za nesprávnu odpoveď nebol trest, hra sa však na krátku chvíľu zastavila, čo zvieratám na chvíľu znemožnilo získať ďalšiu odmenu.

Opice mali aj tretiu možnosť - vybrať si otáznik, ktorý ukončil jeden príklad a zobrazil Ďalšiu úlohu. Neznamenalo to žiadnu odmenu, nespôsobilo to však ani pauzu v hre. Vedci pozorovali, že makaky túto možnosť používali presne tak, ako ľudia, ktorí sa zúčastnili podobného pokusu a v niektorých prípadoch sa nevedeli rozhodnúť.

„Opice zrejme tušia, kedy je pravdepodobnosť ich pochybenia väčšia. Asi vedia, kedy nevedia,“ povedal Smith. Je zaujímavé, že v rovnakom experimente vedci testovali aj malpy, ktoré tretiu možnosť vôbec nepoužívali. Smith sa preto s ostatnými vedcami pýta, či je táto črta vlastná len opiciam západnej pologule, z ktorých sa vyvinul aj ľudský rod.

originál článku