Zo šťastných detí budú šťastní dospelí

26.2.2011 19:22:30 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1433x

Šťastné obdobie dospievania je podľa vedcov spojené s lepším životom v dospelosti.

 

O vzťahu medzi ťažkým detstvom a problémami s mentálnym zdravím sa vie pomerne dosť. Vedci z Cambridge ale prvýkrát analyzovali pomocou údajov o 2776 jedincoch z roku 1946 vzťah medzi dobrým obdobím dospievania a stavom človeka v strednom veku.

„Dobrá“ mladosť vychádzala z učiteľských hodnotení miery šťastia, priateľstva a energie ich 13- až 15-ročných žiakov. Študent dostal kladný bod, ak bol veľmi obľúbený medzi deťmi, nezvyčajne šťastný, ľahko si vytváral priateľov alebo mal veľa energie a nikdy nebol unavený. Učitelia tiež hodnotili problémy so správaním a emocionálne problémy.

Vedci potom toto hodnotenie spojili s mentálnym zdravím, pracovnými skúsenosťami, vzťahmi a sociálnymi aktivitami o niekoľko desaťročí neskôr. Zistili, že pozitívne hodnotení tínedžeri mali z pohľadu skúmaných kritérií kvalitnejší život, boli spokojnejší s robotou, viac v kontakte s rodinou a priateľmi a častejšie sa zapájali do sociálnych a oddychových aktivít.

Šťastné deti navyše prežívali svoj život oveľa častejšie bez mentálnych chorôb - trpelo nimi o 60% menej jedincov oproti ľuďom s negatívnym hodnotením v mladosti.

Výskum nenašiel žiaden vzťah medzi dobrým detstvom a vôľou vstúpiť do manželstva, naopak zistil, že šťastné deti sa v skutočnosti častejšie rozvádzali. Jedným z možných vysvetlení je podľa vedcov fakt, že šťastnejší ľudia majú o sebe vyššiu mienku a viac veria svojim schopnostiam, preto sa skôr rozhodnú pre svoj prospech opustiť nefungujúce manželstvo.

Vedci vyzvali politikov, aby bez ohľadu na komplikovanosť doby investovali do šťastného a pokojného detstva novej generácie, ktorej tak môžu zabezpečiť úspešný štart do života.

originál článku