Líbya je odpojená od internetu

5.3.2011 13:24:55 | Q
BBC News | Počet zobrazení: 1841x

So stupňujúcimi sa bojmi v krajine sa zdá, že Líbya úplne stratila kontakt s internetom.

 

Firmy starajúce sa o bezpečnosť a monitorovanie internetu hlásia, že medzi Líbyou a okolitým svetom nedochádza k žiadnej sieťovej komunikácii. Nie je to len krátkodobý výpadok, pretože mnohé stránky sú nedostupné už viac ako dvanásť hodín.

Počas nedávnych protestov internetové spojenie v krajine vypadávalo, k výpadku došlo po potlačení rebelov.

Počas prvých nepokojov v krajine bol prístup na internet Líbyou zakázaný, na začiatku marca sa však spojenie obnovilo v oblastiach nekontrolovaných Kaddáfiho jednotkami.

Graf internetovej aktivity od spoločnosti Google ukázal nárast komunikácie v poslednom týždni. Obyvatelia Líbye najčastejšie využívali YouTube na zdieľanie záberov konfliktu.

To sa zmenilo 3. marca, kedy sa spojenie s krajinou úplne prerušilo. Komunikácia zlyháva nielen s okolitým svetom ale aj vo vnútri krajiny.

originál článku