Nový objav pre lepšie pamäťové čipy

15.3.2011 16:20:38 | Q
Physorg | Počet zobrazení: 1874x

Inžinieri z Michiganskej univerzity objavili spôsob zvýšenia výkonnosti feroelektrických materiálov, ktoré majú potenciál byť súčasťou pamäťových zariadení s väčšou kapacitou než magnetické pevné disky a rýchlejším zápisom než flash pamäte.

 

V spolupráci s inými vysokými školami navrhli vedci materiálový systém, ktorý spontánne vytvára malé, nanoskopické špirály elektrickej polarizácie v ovplyvniteľných intervaloch, čo by mohlo byť prirodzeným základom pre prepínanie polarizácie a tým aj pre zníženie potrebnej energie na zmenu stavu každého bitu.

„Aby ste zmenili stav feroelektrickej pamäte, musíte zabezpečiť dostatočne silné elektrické pole, ktoré indukuje malú oblasť k zmene polarizácie. S naším materiálom tento proces nie je nutný,“ povedal Xiaoqing Pan zodpovedný za výskum.

Vedci umiestnili feroelektrický materiál na izolant, ktorý mal hustú kryštálovú mriežku. Polarizácia spôsobila vznik veľkých elektrických polí na feroelektrickom povrchu, ktoré sú zodpovedné za spontánny vznik vírových nanodomén. Vedci tiež mapovali polarizáciu materiálu na úrovni atómov.

originál článku