Niektorí slepí „vidia“ ušami

17.3.2011 16:57:10 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1823x

Vedci z Montrealu porovnávali aktivitu mozgu vidiacich a ľudí, ktorí sa narodili slepí a zistili, že časť mozgu bežne fungujúca v spolupráci s očami pri spracovávaní videnia a priestorového vnímania sa môže preorientovať a začať spracovávať zvukovú informáciu.

 

Vedci vychádzali z predchádzajúcich štúdií, ktoré ukázali, že slepí ľudia majú zvýšenú schopnosť spracovávať zvuk v rámci priestorového vnímania. Za vnímanie vizuálnych vnemov zodpovedá v mozgu vizuálny kortex. V každej hemisfére sa nachádza jeden, Sú umiestnené v zadnej časti mozgu nazývanej záhlavný lalok. „Náš výskum ukázal, že niektoré oblasti pravej časti mozgu nepotrebujú vizuálnu skúsenosť na vyvinuté špecializácie na spracovanie priestorového vnímania a sú funkčne integrované do predchádzajúcej mozgovej siete na základe tejto schopnosti,“ povedal Olivier Collignon, ktorý viedol výskum.

Vedci analyzovali aktivitu mozgu pomocou magnetickej rezonancie. Výsledky ukázali, že mozog sa viac orientuje na svoje funkcie ako na spracovanie konkrétnych senzorických vnemov.

Vedci sa teraz pýtajú, akým spôsobom sa mozog počas vývinu slepých detí preorientuje na iné vnemy. Po vrchole vývinu mozgu v približne 8. mesiaci sa do 11. roku života odstráni asi 40 % prepojení a ustáli sa synaptická hustota. Je možné, že preorientovanie časti mozgu nastáva ako súčasť prevádzky našich neustále sa meniacich nervových prepojení. Podľa Collignona to musí potvrdiť ďalší výskum.

originál článku