Politické názory sa odrážajú v štruktúre mozgu

8.4.2011 16:19:31 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1772x

S ľuďmi, ktorí majú odlišný politický názor, si veľmi nerozumieme. Vedci zistili, že rozdiely v pohľade na politiku sú spojené s rozdielmi v štruktúre mozgu človeka.

 

Liberáli majú väčšiu Brodmannovu oblasť 32 (angl. anterior cingulate cortex) a konzervatívci amygdalu. Na základe známych faktov o funkcii týchto dvoch oblastí mozgu, korešponduje rozdiel ich veľkosti so schopnosťou liberálov vyrovnať sa s nečakanými informáciami a schopnosťou konzervatívcov presne odhadnúť nebezpečenstvo.

„V minulosti bolo možné odhadnúť politickú orientáciu človeka pomocou určitých psychologických čŕt,“ povedal Ryota Kanai z University College v Londýne. „Nás výskum spojil názor osoby so špecifickou štruktúrou mozgu.“

Kanaia k výskumu motivovalo zistenie, že liberáli sú vďaka špecifickej oblasti v mozgu schopnejší prijímať nečakané a konfliktné informácie. „Bol to prvý neurologický dôkaz biologických rozdielov medzi konzervatívcami a liberálmi.“

Zisteniu predchádzali aj mnohé psychologické výskumy ukazujúce, že konzervatívci sú citlivejší na nebezpečenstvo alebo úzkosť v nejasných situáciách a liberáli sú otvorenejší novým skúsenostiam. Kanaiov tím predpokladal, že takéto základné rozdiely v osobnosti človeka by sa mohli prejaviť aj v stavbe mozgu.

Vedci nevedia, či sa skôr sformuje mozog alebo politický názor. Je možné, že mozog sa tvaruje pôsobením našich skúseností. Niektorí ľudia tiež dokážu počas svojho života pohľad na politiku radikálne zmeniť. Je tiež pravda, že naše názory možno zaradiť do väčšieho množstva kategórií a nemožno sa členiť len na liberálov a konzervatívcov.

Kanai si myslí, že výskum mozgu môže pomôcť odhaliť aj to, prečo niektorých ľudí politika vôbec nezaujíma, prípadne pôvod rozdielnych názorov aj v iných oblastiach života. Všetky odlišnosti môžu súvisieť s niektorými črtami našej osobnosti, ktoré sa môžu prejavovať na základe odlišnej stavy našich mozgov.

Kanai varuje pred absolútnym prijatím záverov ich výskumu, pretože ešte stále nevedia presne určiť pôvod pozorovaných súvislostí. Podľa neho je veľmi nepravdepodobné, že by aktuálny pohľad na politiku kódovala nejaká oblasť mozgu. Aj preto bude vo výskume týchto súvislostí spolu so svojimi kolegami ďalej pokračovať.

originál článku