Tučniaky sa potápajú aj bez kyslíka v svaloch

18.5.2011 23:18:37 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1654x

Hlboké dýchanie na kraji diery v ľade značí, že tučniak sa chytá potopiť. S posledným nádychom sa zviera ponorí a zotrvá pod vodou aj 20 minút. Tučniak si so sebou nesie kyslík na troch miestach: v krvi, v pľúcach a v myoglobíne v svaloch. Po približne 5,6 minútach po vodou sa však v krvi tučniakov začne objavovať laktát a jeho metabolizmus prejde z aeróbneho na anaeróbny.

 

Vedci si mysleli, že anaeróbny mechanizmus nastupuje vo chvíli, keď sa jedna zo zásob kyslíka minie. Pri meraní hladiny kyslíka v krvi a pľúcach tučniakov ale zistili, že ho tam je vo chvíli prechodu z aeróbneho mechanizmu dostatok. Jediným spúšťačom zmeny tak môže byť kyslík v svaloch. Cassondra Williamsová zi Scrippsovho inštitútu oceánografie vysvetľuje, že vedci predpokladajú, že potápajúce sa zvieratá izolujú svaly od obehového systému a v svaloch si udržiavajú kyslík ako jediný zdroj aeróbneho metabolizmu. So svojimi kolegami merali v Antarktíde hladinu kyslíka v svaloch tučniakov, a zistili, že zníženie jeho množstva skutočne spúšťa anaeróbny mechanizmus.

Pred samotným meraním musela Williamsová vyvinúť spektrometer pracujúci v rozsahu blízkom infračervenému svetlu, ktorý by zaznamenával pri voľnom potápaní u tučniakov zásoby kyslíka v svaloch. Po dvoch rokoch vývoja a testovania vedci chirurgicky implantovali spektrometre do prsných svalov tučniakov. Na chrbát zvierat pripli tiež záznamník času a hĺbky. Museli tiež zabezpečiť aby sa tučniaky vrátili späť, preto v širokom okolí spravili do ľadu len jedinú dieru.

Z 50 skúmaných potopení 31 presiahlo vypočítaný čas, ktorý by mal tučniak dokázať stráviť pod vodou. Analýzou záznamov z prístrojov vedci určili, že anaeróbny metabolizmus spúšťa práve nedostatok kyslíka v svaloch. Zistili tiež, že po minutí kyslíka v krvi a pľúcach sa obnoví krvný obeh do svalov, aby bolo odčerpať zásobu kyslíka do zvyšku tela.

Williamsová tiež poznamenala, že výsledky ukázali veľmi efektívnu a pomalú spotrebu kyslíka, k čomu tučniaky predurčujú plavecké schopnosti a ich hydrodynamika.

originál článku