Jadro Zeme súčasne mrzne a roztápa sa

20.5.2011 11:20:29 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 2818x

Vnútorné jadro Zeme sa vďaka cirkulácii tepla v skalnatom plášti nad ním simultánne roztápa a tuhne.

 

Vedci z Indie, USA a Veľkej Británii to uviedli v ich najnovšom článku publikovanom v časopise Nature. Ich výskum by mohol pomôcť vysvetliť, ako vzniklo vnútorné jadro a prečo funguje vonkajšie jadro ako „geodynamo“ generujúce magnetické pole Zeme.

„Pre vedcov je pôvod magnetického poľa Zeme záhadou,“ povedal Jon Mound z Leedskej univerzity. „Nedokážeme zozbierať vzorky zo stredu Zeme, musíme sa spoliehať na merania na povrchu a počítačové modely, ktoré sa snažia predpovedať, čo sa deje v centre planéty.“

„Náš model je jednoduchým vysvetlením niektorých záhadných meraní. Ukazuje, že dynamika jadra Zeme je určitým spôsobom prepojená s tektonikou zemských dosiek, čo nie je vždy zrejmé z pozorovaní na povrchu,“ povedal Mound. „Ak by sa náš model ukázal ako správny. Bol by to veľký krok k pochopeniu formovania zemského jadra, čo by zasa pomohlo pochopiť, ako v jadre vzniká magnetické pole Zeme.“

Vnútorné jadro Zeme je guľa pevného železa veľká asi ako Mesiac. Guľu obaľuje veľmi premenlivé vonkajšie jadro z tekutej železo-niklovej zliatiny (obsahuje aj iné, ľahšie prvky), viskózny plášť a pevná kôra, ktorá tvorí povrch, na ktorom žijeme.

Miliardy rokov už Zem chladne zvnútra, čo spôsobuje, že roztopené jadro čiastočne tuhne. Vnútorné jadro tak rastie každoročne v priemere o 1 mm.

Teplo, ktoré pri chladnutí jadra uniká, prechádza do zemského plášťa a kôry. Ako v hrnci vriacej vody sa chladné časti plášťa presúvajú nižšie a vyššie prechádzajú oteplené časti. Unikajúce teplo poháňa „geodynamo“, ktoré spolu s otáčaním Zeme vytvára jej magnetické pole.

Nedávno začali vedci predpokladať, že jadro sa okrem tuhnutia môže aj roztápať. Otázkou však bolo, ako je to možné, keď jadro zeme celkovo chladne. Pomocou počítačového modelu prúdenia vo vonkajšom jadre a seizmologických údajov ukázali vedci, že prúdenie tepla na hranici jadra a plášťa sa mení v súvislosti so štruktúrou plášťa. V niektorých oblastiach je štruktúra plášťa taká premenlivá, že nasmeruje teplo z plášťa späť do jadra čím spôsobí lokálne roztápanie.

Model ukázal, že pod seizmicky aktívnymi oblasťami v Pacifiku, kde dochádza medzi tektonickými doskami k subdukcii (jedna platňa klesá pod druhú), prúdi do zvyškov dosiek v spodnej časti plášťa k väčšiemu prúdeniu tepla z jadra. To spôsobuje pokles chladnejších častí, ktoré prenikajú do jadra a ochladzujú ho.

Naopak v dvoch veľkých oblastiach pod Afrikou a Tichým oceánom uniká z jadra najmenej tepla a jadro sa zasa roztápa. Toto lokálne roztápanie a tuhnutie môže spôsobiť ne hranici medzi vnútorným a vonkajším jadrom veľkú dynamiku.

Spoluautor práce, Sebastian Rost z University of Leeds dodáva: „Náš model umožňuje vysvetlenie niektorých meraní, ktoré ukázali, že okolo jadra je hustá tekutá vrstva. Teória lokálneho roztápania vysvetľuje iné pozorovania, napríklad prečo niektorými časťami jadra prechádzajú vlny zo zemetrasení rýchlejšie než inými.“

originál článku