Rakovina postihne skôr vysoké ženy

8.8.2011 13:00:17 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1570x

U vysokých ľudí je podľa vedcov z Oxfordu väčšie riziko vzniku mnohých druhov rakoviny.

 

Vedci zistili, že u žien sa riziko zvyšuje o 16% s každými 10 cm výšky. Už predchádzajúce výskumy ukázali vzťah medzi väčšou výškou a zvýšeným rizikom rakoviny, až tento výskum ale rozšíril vedomosti o nové druhy rakoviny a o vplyv na ženy s rôznym životným štýlom a ekonomickým postavením.

„Zistili sme, že vzťah medzi výškou a rizikom vzniku rakoviny je podobný v mnohých rozličných populáciách v Ázii, Oceánii, Európe aj Severnej Amerike,“ povedala Jane Greenová, ktorá viedla výskumy na Ústave epidemiológie rakoviny. „Vzťah medzi výškou a rizikom rakoviny sa zdá byť spoločný pre rozdielne typy rakoviny aj rozdielnych ľudí, čo by mohlo znamenať, že u ľudí v období rastu prebieha rovnaký mechanizmus, ktorý ovplyvňuje aj vznik rakoviny.“

Greenová a jej kolegovia vyhodnotili pre zistenie vzťahu medzi výškou a rizikom vzniku rakoviny údaje o 1,3 milióna ženách v strednom veku, u ktorých sa s desaťročným odstupom objavilo 97 000 prípadov rakoviny.

Riziko vzniku rakoviny rástlo s výškou pre rôzne typy od rakoviny prsníka, vaječníka, maternice až po leukémiu.

Hoci stále nie je jasné, ako výška vznik rakoviny ovplyvňuje, vedci vedia, že na to môžu mať vplyv prostredie a stravovanie v detstve, rovnako ako aj hladina rastových hormónov v tele. Výsledky tiež ukázali, že niektoré zmeny vo výskyte rakoviny môže vysvetliť aj celkový nárast výšky populácie počas 20. storočia.

Greenová povedala: „Ľudia svoju výšku nezmenia. Vysokí ľudia majú naopak napríklad nižšie riziko infarktov. Význam nášho zistenia je v tom, že nám môže pomôcť lepšie pochopiť vznik rakoviny.“

originál článku