Nový „diamant“?

12.10.2011 23:28:06 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1814x

Uhlík je štvrtý najpočetnejší prvok vo vesmíre a má mnoho foriem, alebo tiež alotropov, medzi ktoré patria aj diamant či grafit. Vedci z Carnegieho geofyzikálneho laboratória objavili novú formu uhlíka, ktorá je schopná odolať vysokému tlaku podobne, ako to v minulosti dokázal len diamant.

 

Experiment vedcov začal s tzv. skleneným uhlíkov, ktorý prvýkrát syntetizovali v 50. rokoch a spája želané vlastnosti skla a keramiky s grafitom. Vedci vytvorili nový alotrop pôsobením tlaku, ktorý bol 400 000-krát väčší než atmosférický tlak.

Nová forma uhlíka vydržala 1,3-milión-krát väčší tlak než je atmosférický tlak v jednom smere a v ostatných smeroch tlak väčší než 600 000 násobkov tlaku atmosféry. Takýto tlak zatiaľ nedokázala vydržať žiadna látka okrem diamantu, čo znamená, že nový alotrop musí byť veľmi pevný.

Na rozdiel od diamantu a iných kryštalických foriem uhlíka nie je ale nová štruktúra usporiadaná do opakujúcich sa atómových jednotiek. Ide o amorfný materiál, čo znamená, že jeho vnútorná štruktúra nepodlieha žiadnemu usporiadaniu. Takýto amorfný a pevný alotrop uhlíka by mohol mať oproti diamantu výhodu, ak by sa ukázalo, že je pevný skutočne vo všetkých smeroch. Nevýhodou diamantu je, že jeho pevnosť závisí veľmi od orientácie kryštálu.

„Naše zistenia otvárajú priestor pre výskum v oblasti vysokého tlaku a pre nové materiály s veľkou pevnosťou a hustotou,“ povedal riaditeľ Carnegieho geofyzikálneho laboratória Russell Hemley.

originál článku