Všetky testy pod jednou strechou

19.10.2011 20:48:04 | * q
siemens.com | Počet zobrazení: 1098x

Spoločnosť Alpha medical otvorila laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Likavke. Ide o tretie laboratórne centrum tejto spoločnosti na Slovensku. Pod jednou strechou poskytujú všetky služby laboratórnej medicíny – pre klinickú biochémiu, hematológiu, transfuziológiu, imunológiu, alergiológiu, klinickú mikrobiológiu, patologickú anatómiu a pre lekársku genetiku.

 

Sieť Alpha medical je zložená z troch veľkokapacitných laboratórnych centier a viacerých satelitných nízkonákladových pracovísk. Prvé obsluhujú ambulancie a nemocnice v spádových oblastiach a druhé robia urgentné analýzy, ako aj predbežné analýzy biologických materiálov pred ich odvozom do centra. Laboratórium v Likavke je vybavené špičkovými prístrojmi značky Siemens.

Dvojica automatizačných zariadení VersaCell optimalizuje distribúciu laboratórnych vzoriek do analyzátorov. Ide o biochemické analyzátory ADVIA 1800, imunochemické ADVIA Centaur XP, hematologické ADVIA 2120i, koagulačné Sysmex CA-1500 a imunochemické analyzátory IMMULITE 2000 XPi a IMMULITE 1000.