Civilizačné choroby a moderný výskum

20.10.2011 17:35:53 | * q
| Počet zobrazení: 946x

Zdravotný stav obyvateľstva v našej krajine sa z roka na rok zhoršuje. Dnes stojíme na špičke krajín s najvyšším počtom civilizačných chorôb. Mnohé štúdie presvedčivo dokázali, že za explóziou výskytu týchto ochorení stojí nesprávna výživa, sedavý spôsob života, používanie alkoholických nápojov a fajčenie. Choroby, ktoré v súčasnosti spôsobujú najvyššiu úmrtnosť sú srdcovo – cievne ochorenia a rakovina. Úmrtnosť mužov v produktívnom veku v porovnaní s inými európskymi krajinami je u nás dvojnásobná.

 

Čo sú to civilizačné ochorenia?
Civilizačné - degeneratívne ochorenia

Sú to v podstate degeneratívne ochorenia, ktoré sú dôsledkom degenerácie tkanív a orgánov.

Patria sem:

* srdcovo – cievne ochorenia
* nádorové ochorenia
* metabolické ochorenia

Nazývame ich aj civilizačné ochorenia.
Na prelome storočia sa umieralo predovšetkým na infekčné choroby. Dnes sú v našej populácii najčastejšou príčinou smrti choroby civilizačné, ako sú srdcové ochorenia, rakovina a cukrovka. Všetky súvisia so životným štýlom.

Srdcovo–cievne ochorenia – moderný mor

Na Slovensku zomiera ročne okolo 65 000 ľudí.
Plných 55 % z týchto úmrtí sú zapríčinené ochoreniami srdca a ciev.

Toto percento stále narastá a postihuje čoraz nižšie vekové skupiny. Ateroskleróza a ďalšie srdcovo – cievne ochorenia nadobúdajú dnes epidemické rozmery. Ešte pred 80 – timi rokmi boli tieto ochorenia u nás ojedinelé a vyskytovali sa výnimočne aj u starých ľudí.

Explózia týchto ochorení vzrástla u nás po II. svetovej vojne a po nástupe komunizmu, kedy nastala dramatická zmena nášho jedálneho lístka. Propagovali sa predovšetkým potraviny živočíšneho pôvodu, ceny ktorých štát umelo udržiaval na nízkej úrovni. Hoci v západnom svete sa po odhalení rizikových faktorov začali presadzovať preventívne opatrenia už po roku 1960, u nás sa tento vývoj oneskoril o takmer 30 rokov.

Rakovina – sociálna pohroma

Za posledných 30 rokov sme zaznamenali 300 % nárast jej výskytu.
Štatistické údaje o výskyte rakoviny a zhubných nádorov sú alarmujúce. V súčasnosti na Slovenku zomiera každý piaty človek v dôsledku rakoviny. Hoci sa niekoľkonásobne zvýšil počet tých, ktorí prežijú rakovinové ochorenie, celková úmrtnosť na nádorové ochorenia neustále rastie. Damoklov meč rakoviny visí nad každým z nás. Táto vážna choroba si nevyberá už len starších ľudí, ale obeťami sú už i malé deti hneď po narodení. Novotvary mozgu, leukémie, zhubné nádory obličiek sú u detí najčastejšie.

Aj toto ochorenie bolo ešte pred 80 rokmi ojedinelým a zriedkavým javom aj u ľudí vysokého veku. Čo sa to s nami za takú krátku dobu stalo?
Cukrovka – narastajúci trend

V súčasnosti je u nás evidovaných 200 000 ľudí s touto diagnózou. Počet chorých na cukrovku každým rokom narastá.
V čom spočíva príčina týchto chorôb?

Podľa moderných lekárskych výskumov tieto ochorenia súvisia so životnými návykmi. Vedecké výskumy na poli zdravotnej prevencie a výživy hovoria, že:

Vplyv stravy na vznik najčastejších druhov nádorov (rakovina hrubého čreva, konečníka, prostaty, maternice a prsníkov) a tiež pri vzniku srdcovo – cievnych ochorení je až 60 % - ný.

Hlavnou príčinou sú hrozivé následky doterajších stravovacích návykov našej populácie.
Aké je riešenie tohto stavu?
Zmena stravovacích návykov je riešením civilizačných ochorení

Skutočným liekom na riešenie tohto stavu je:

* zmena spôsobu života
* zmena stravovania

Moderná liečba väčšiny civilizačných ochorení sa začína diétou. Dlhotrvajúcimi vedeckými výskumami sa zistilo, že vegetariánstvom možno eliminovať až 80 % ochorení, prípadne výrazne spomaliť ich priebeh.

Aký je najzdravší spôsob stravovania?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) považuje: vegetariánstvo za „najzdravší a najekonomickejší“ životný štýl

Tiež Európske spoločenstvo vyhlásilo dôležitý program na zníženie alarmujúceho výskytu prípadov rakoviny v Európe. Tento program zahŕňa desať bodov a volá sa Európsky kódex proti rakovine. Na zníženie výskytu tejto sociálnej pohromy odporúča zmeniť naše návyky a nahradiť ich novým, zdravším spôsobom života.
Čo by k tomu dodal Albert Einstein?

„Nič neprospeje k ľudskému zdraviu a zvýšeniu šance na prežitie života na Zemi viac než vývoj k vegetariánstvu.“