Na Dolnorakúskej výstave aj o našej histórii

24.10.2011 09:44:33 | * q
Adam Ješko | Počet zobrazení: 1036x

Získať, objaviť, zažiť, to je heslo Dolnorakúskej výstavy, ktorá je otvorená len na skok od Bratislavy a Záhoria v troch výstavných centrách: Hainburg, Bad Deutsch Altenburg a Petronell-Carnuntum.

 

Názov mesta Carnuntum odvodili Rimania od keltského sídla postaveného pravdepodobne v areáli terajšieho Bratislavského alebo Devínskeho hradu. Tento región bol vďaka svojej strategickej polohe už od dávnych dôb miestom zápasu európskych národov o nadvládu nad Karpatskou kotlinou. Funkčné rímske kúpele Kto už navštívil múzeum pod holým nebom Petronell, v lesku prebiehajúcej Dolnorakúskej výstavy 2011 ho nespozná. Video a audio technika sa starajú o priame stretnutie s rímskymi obyvateľmi. Autentická rekonštrukcia celej mestskej štvrte, najmä funkčné rímske kúpele, obnovené podľa originálu, vzbudia u návštevníkov dojem, že Rimania len pred chvíľou mesto opustili. Naozajstnú rozlohu 50-tisícového mesta Carnuntum zo začiatku 3. storočia ukazuje 3D model s rozlohou 350 štvorcových metrov. Obrazy bohov ako obrazy ľudstva Múzeum Carnuntinum v Bad Deutsch-Altenburgu je pokladnicou celého archeologického parku. Približne 1 200 exponátov ponúka pohľad na kultúrne zvyklosti Rimanov. Špeciálne pre Dolnorakúsku výstavu 2011 je vytvorená inštalácia Obrazy bohov – obrazy ľudstva, ktorá sa snaží návštevníkov upútať unikátnymi exponátmi a nezvyklou výstavnou technikou: rímski bohovia sa vznášajú nad hlavami návštevníkov. Stôl objaviteľov Tretím centrom, kde sa región prezentuje, je hala bývalej tabakovej továrne v Hainburgu. Stala sa z nej Kulturfabrik. Veľkí i malí návštevníci tu môžu vidieť históriu regiónu ležiaceho na tejto križovatke obchodných ciest. Predstavujú sa tu pozostatky po Rimanoch, Húnoch, Avaroch, ako aj obdobie Rakúsko-Uhorska. Časť výstavy je venovaná aj obchodu a cestovaniu v dávnych časoch a tiež významu drahých kovov zo Slovenska na vtedajší medzinárodný obchod. V ďalšej časti sa návštevníci oboznámia s činnosťou a exponátmi miestnych objaviteľov od cesty okolo sveta až po polárnu expedíciu. Hlavným lákadlom je však 18 m dlhý Stôl objaviteľov, kde je možné sa stať výskumníkom či objaviteľom a vyskúšať pomôcky dostupné v danej dobe. Foto: Helmuth Lackinger