Žilinská univerzita otvorila multimediálne pracovisko za viac ako milión korún

2.5.2007 08:12:11 | * q
| Počet zobrazení: 1272x

Študenti Žilinskej univerzity už môžu využívať pracovisko pre vývoj multimediálnych aplikácií. Na jeho vybavení sa výraznou mierou podieľala spoločnosť Siemens Program and System Engineering (Siemens PSE). Nové pracovisko pomôže pri výučbe odborníkov v oblasti multimediálnych aplikácií, ako aj pri projekte akademickej digitálnej internetovej televízie.

 

Učebňu budú využívať poslucháči študijného odboru Multimediálne technológie, ktorý univerzita otvorila pred dvoma rokmi. „Začína byť čoraz väčší dopyt po expertoch, ktorí ovládajú nielen technologickú, ale aj umeleckú tvorbu multimediálneho obsahu. Reagovali sme na to zriadením študijnej špecializácie, ktorá týchto odborníkov bude vychovávať,“ povedal rektor Žilinskej univerzity Ján Bujňák.

 

Absolventi tohto študijného odboru získajú vedomosti o multimediálnych technológiách, ale zároveň dostanú základy aj z oblasti kompozície, réžie a komplexného spracovania audio- a videosekvencií. Novootvorené pracovisko bude slúžiť aj projektu akademickej digitálnej internetovej televízie, ktorá má cieľ okrem produkcie vlastných vzdelávacích, dokumentárnych a spravodajských relácií pôsobiť aj ako integrátor pri výmene programov medzi podobne zameranými vysokými školami v Európe.

 

V budúcnosti bude univerzita poskytovať toto pracovisko aj študentom iných odborov. Okrem výučby sa však bude používať tiež na postprodukčné spracovanie pedagogických, propagačných a dokumentárnych materiálov pre potreby školy a jej partnerov, ktorí sa podieľajú na tomto projekte. Multimediálna učebňa je vybavená dvoma špičkovými digitálnymi kamerami a dvoma poloprofesionálnymi postprodukčnými strihovými pracoviskami AVID, z ktorých jedno je vybavené zvukovým editačným systémom Pro Tools. Ďalšie dve strižne sú postavené na produkte Adobe Premiere. V učebni sa nachádzajú tiež technológie na režijné spracovanie, editáciu zvuku a statických obrázkov a akusticky prispôsobený kútik na záznam hovoreného slova.

 

Multimediálna učebňa Žilinskej univerzity patrí k najmodernejším na Slovensku, žiadna iná vysoká škola nedisponuje takým vybavením a technikou. Napríklad strihový systém AVID majú na Slovensku len tri vzdelávacie inštitúcie.
Žilinská univerzita je zatiaľ jedinou vysokou školou, ktorá integruje umelecké a technické vnímanie študentov v oblasti multimediálnej tvorby. Tí budú mať možnosť získať praktické skúsenosti so spracovaním zvukovej a obrazovej zložky multimediálneho diela. „Na rozdiel od podobne zameraných odborov na iných univerzitách, ktoré spravidla venujú multimédiám jeden až dva predmety, u nás poskytujeme spracovaniu multimédií podstatne väčší priestor, a teraz ho navyše podporíme aj kreatívne orientovanou projektovou výučbou,“ dodal rektor Žilinskej univerzity, prof.Ing. Ján Bujňák, CSc.,.