Dokáže sa počítač niekedy sám zapojiť?

26.10.2011 16:40:40 | Q
Northwestern University | Počet zobrazení: 1753x

Vedci z Northwestern University vyvinuli nový nanomateriál, ktorý dokáže riadiť elektrický prúd. Ich objav by mohol viesť k počítaču, ktorý dokáže prekonfigurovať svoje zapojenie a tým zo seba spraviť úplne iné zariadenie reagujúc tak na meniace sa potreby.

 

So stálym zmenšovaním elektronických zariadení začínajú materiály, z ktorých sú zostrojené obvody, strácať svoje vlastnosti a ich správanie je riadené kvantovou mechanikou. Po dosiahnutí tejto fyzikálnej bariéry začali mnohí vedci konštruovať obvody vo viacerých rozmeroch, napríklad vo viacerých úrovniach nad sebou.

Vedci z Northwestern zvolili odlišný prístup. Vytvorili rekonfigurovateľný elektronický materiál, materiál, ktorý sa dokáže sám preskupiť tak, aby reagoval na nové potreby. „Naša nová technológia nám umožňuje nasmerovať tok elektrického prúdu cez kus vodivého materiálu,“ povedal Bartosz Grzybowski, ktorý viedol výskum. „Ako keby ste zmenili koryto rieky. Tok elektrónov môže v jednom čase prechádzať cez materiál aj vo viacerých prúdoch.“

Materiál z Northwester kombinuje rôzne aspekty kremíkovej a polymérovej elektroniky a vytvára novú triedu materiálov – elektroniku vychádzajúcu z nanočastíc.

Predstavte si zariadenie, ktoré sa môže samo opraviť na rezistor, usmerňovač, diódu alebo tranzistor na základe signálov prichádzajúcich z počítača. Viacrozmerný obvod by sa mohol prestaviť pomocou zmeny vstupnej postupnosti elektrických pulzov.

Hybridný materiál je zložený z elektricky vodivých častíc širokých 4 nm, ktoré sú potiahnuté špeciálnou kladne nabitou chemickou látkou. Okolo častíc sú záporne nabité atómy, ktoré vyvažujú ich kladný náboj. Pôsobením elektrického prúdu možno prestaviť pozíciu malých, záporne nabitých atómov, relatívne veľké kladné častice sa ale nepohnú. Pohybom záporne nabitých častíc sa dá ovplyvniť oblasť s veľkou a menšou vodivosťou, čoho výsledkom je presná cesta toku elektrónov cez materiál. Posúvaním skupiny záporne nabitých častíc sa môžu aj zrušiť staré cesty. Použitím viacerých typov nanočastíc je z materiálu možno vytvoriť zložitejšie súčiastky, napríklad diódy či tranzistory.

originál článku