Do Bratislavy sa vrátila historická električka

27.10.2011 10:28:53 | * q
Adam Ješko | Počet zobrazení: 1172x

Po 70-tich rokoch sa na Slovensko vrátila "Viedenská električka" - elektrický rušeň Ganz Eg 6, ktorý slúžil na ťahanie osobných vozňov diaľkových vlakov v úseku námestie Korunovačného pahorku - Krajinská hranica v Kopčanoch.

 

Lokomotiva Eg 6 spolu s lokomotívou Eg 5 patrili spoločnosti P.O.H.É.V. (Pozsony Országhatárszeli Helyiérdekú Villamos Vasút ). Táto prevádzkovala časť Pressburgerbahnu, elektrickej lokálnej železnice Bratislava – Viedeň, na uhorskej a od roku 1919 slovenskej časti trate. V Kopčanoch sa lokomotívy vymieňali z dôvodu inej napäťovej sústavy na úseku Kopčany - Gross Schwechat.
Rušne vyrobila firma GANZ Budapešť v roku 1913 ako dve štvorosové elektrické lokomotívy s otáčajúcimi podvozkami špeciálne pre Bratislavu. Museli spĺnať tieto podmienky:
1. Vyhovovať bežnej železničnej trati, ale museli byt vhodné aj pre pouličnú dopravu. Boli teda vybavene železničným aj električkovým spriahadlom.
2.Museli vyhovovať podmienkam pre ťahanie vlaku cez mostné rampy a most cez Dunaj. Tento cestný most kládol podmienku, že i po jeho zosilnení nemohol byť osový tlak vyšší ako 6,5 tony. Tým bola stanovená aj najvyššia váha tohto vozidla na 26 ton (4x6,5 t).
3.Museli byt vybavené šmýkadlom na odber prúdu z tretej napájacej koľajnice, ktorá bola použitá v prepriahacej stanici Kopčany (výmena lokomotív jednosmerné/striedavé napätie).
Elektrické lokomotívy Eg 5 a Eg 6 neboli v prevádzke dlho. Doprava na tomto úseku po 1. svetovej vojne silno poklesla, frekvencia diaľkových vlakov Viedeň - Bratislava bola nízka a obe lokomotívy boli od roku 1920 používané len sporadicky a v roku 1935 boli odstavené v depe Kopčany (prestavba električkovej trate v Bratislave na úzky rozchod). Cez sprostredkovanie firmy Siemens a DRB (Nemecke ríšske dráhy) boli lokomotívy Eg 5 a Eg 6 v roku 1941 predané. Dostali sa do vlastníctva firmy Stern und Hafferl.
Lokomotiva Ganz Eg 6 fungovala u svojho prevádzkovateľa, firmy Stern und Hafferl pod číslom E22.004 v Eferdingu v Rakusku na trati Linzer Lokalbahn (LiLo, LLB). V poslednom čase nebola využívaná, bola odstavená a plánoval sa jej predaj do šrotu. Vďaka príspevkom zo zbierky aj vďaka prispeniu Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislavského okrášľovacieho spolku, či Fondu Tatiany Rossovej, bola odkúpená a 26. 10. 2011 prevezená na Slovensko občianskym združením Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy.
Lokomotíva bude uskladnená v areáli Múzejno-dokumentačného centra na bratislavskom Rendezi. Postupne by mala byť zrekonštruovaná. Najprv do nepojazdného vystavovateľného stavu, neskôr aj do funkčného stavu.

Lokomotíva Ganz Eg 6 na bývalom hraničnom prechode Berg, 26. 10. 2011