Tropické pralesy hnojilo dusíkaté znečistenie ovzdušia

8.11.2011 00:26:14 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1006x

Vedci výskumom v Paname a Thajsku získali prvý dôkaz dlhodobého vplyvu dusíkatého znečistenia na tropické stromy.

 

„Znečistenie ovzdušia tropické pralesy hnojí jednou z najdôležitejších živín,“ povedal Joseph Wright zo Smithosian Institute. „Porovnali sme obsah dusíka v listoch z roku 1968 a vzorky listov z roku 2007. Koncentrácia dusíka v listoch a pomer ťažkých a ľahkých izotopov dusíka narástli za posledných 40 rokov podobným spôsobom, ako keby sme les v rovnakom období hnojili.“

Dusík vzniká v hviezdach v podmienkach vysokej teploty a tlaku. Za normálnych okolností je bezfarebný, nepáchnuci plyn, ktorý veľmi s inými látkami nereaguje. Vo vzduchu sa ho nachádza asi 75%. Dusík je aj hlavnou zložkou bielkovín. Ľudia spracúvajú dusík na amoniak, ktorý je hlavnou zložkou mnohých hnojív.

Dusík sa objavuje v dvoch izotopoch - 14N a 15N. V ťažšej forme sa vyskytuje len jeden z 300 atómov dusíka. Predstavte si ho v ekosystéme ako vrecúško s pukancami. Bežne je pomer ľahkých pukancov a nepuknutých zrniečok rovnaký, ale ak začneme pukance jesť, ľahšie sa minú skôr, čím sa pomer ľahkých a ťažkých prvkov zvyšuje. Ľahký dusík sa stráca vo forme plynov a oxidov dusíka, z ktorých niektoré sú dôležité skleníkové plyny.

V Panamskom výskume sa ukázalo, že emisie oxidu dusičnatého sa strojnásobili. O zmenách obsahu dusíka v dreve podľa Petra Hietza z Botanického inštitútu Viedenskej univerzity prírodných zdrojov vypovedajú letokruhy. Hietz musel pri odoberaní vzoriek kvôli výskumu na Hraniciach Mjanmarska a Thajska čeliť tigrovi. „Zistili sme, že za posledné storočie došlo k zvýšeniu výskytu ťažšej formy dusíka. Podobný výsledok sme získali aj pri výskume letokruhov v brazílskych pralesoch. „Ukazuje sa, že dusík spracovaný človekom dnes ovplyvňuje prostredie aj v najodľahlejších častiach sveta,“ povedal Hietz.

Vedci vo svojom vyhlásení uvádzajú, že napriek zvýšenej koncentrácii dusíka v rastlinách skúmaných oblastí, nezaznamenali ich rýchlejší či výdatnejší rast. Zmeny v pomere dusíka v atmosfére ale spôsobili zmeny v rastlinách a pôdach lesov miernych pásiem, preto je pravdepodobné, že k zmenám došlo aj v tropických častiach sveta. To bude predmetom ďalšieho vedeckého bádania.

originál článku