Jadrové hodiny môžu byť 60-krát presnejšie než atómové

9.11.2011 17:46:52 | Q
Physorg | Počet zobrazení: 1770x

Viac ako 60 rokov si svet myslel, že dokonalým štandardom pre meranie času sú atómové hodiny. Omeškajú sa len asi o štyri sekundy za 13 a pol miliardy rokov (od dôb Veľkého tresku). Teraz sa ukazuje, že na obzore je ešte presnejší spôsob merania času.

 

Corey Campbell z Georgijského technologického inštitútu spolu so svojimi kolegami opísali možnú presnosť jadrových hodín.

Atómové hodiny sú založené na vibráciách elektrónov obiehajúcich okolo atómu, jadrové hodiny by boli založené na upravení priestorového usporiadania elektrónov, ktoré spôsobuje preskakovanie atómu medzi stavmi s vyššou a nižšou energiou, veľmi špecifickou svetelnou frekvenciou. Výsledkom by boli podľa vedcov hodiny, ktoré by sa za 200 miliárd rokov oneskorili len o sekundu. Jediným problémom ostáva pre vedcov nájsť tú správnu frekvenciu.

Pre väčšinu ľudí nie je takáto presnosť hodín vôbec dôležitá. Pre bežný život sa používa tzv. koordinovaný svetový čas (UTC). Je odvodený od meraní atómových hodín, využíva ale tiež posuny sekúnd založené na rotácii našej planéty. V niektorých prípadoch je však potrebná väčšia presnosť. Príkladom môže byť GPS. Na určenie polohy sú potrebné 4 satelity, je potrebné určité načasovanie ich signálu v závislosti od pozemských navigačných systémov. Čím menšie sú chyby v načasovaní, tým presnejšie sú tieto systémy.

Hlavným dôvodom prečo by jadrové hodiny boli presnejšie než atómové, je fakt, že na atómové hodiny pôsobia jemné magnetické a elektrické polia, ktoré môžu o málo vychýliť vibrácie elektrónov. Použitie lasera na presné riadenie prechodu jadra medzi stavmi nebude tak ovplyvniteľné okolím.

originál článku