Mozog týraného dieťaťa je ako mozog vojaka

8.12.2011 00:37:48 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 1674x

Vedci z University College v Londýne zistili, že mozog detí z násilných domácností funguje pri uvedomení si ohrozenia rovnako, ako mozog profesionálneho vojaka.

 

Eamon McCrory skúmal magnetickou rezonanciou mozog 20 navonok zdravých detí, ktoré trpeli domácim násilím a 23 detí z bezpečného prostredia.

Počas sledovania mozgu deťom ukazoval zmes smutných, neutrálnych a zlostných tvárí. Pri pohľade na nahnevané tváre dochádzalo u zanedbávaných detí k zvýšenej aktivite v amygdale a v prednej mozgovej kôre, ktoré zodpovedajú za upozornenie na ohrozenie a potlačenie bolesti. K podobnej aktivite dochádza pri rovnakom pokuse v mozgu profesionálnych vojakov.

„Myslíme si, že tieto zmeny odrážajú nervovú adaptáciu,“ povedal McCrory. „Týrané deti a profesionálni vojaci sa prispôsobujú na prežitie v nebezpečných prostrediach.“ Hoci to deťom môže pomôcť prežiť prvé roky života, je tento stav predpokladom mentálnych problémov v dospelosti, napríklad depresie alebo úzkosti

Podobný výskum nedávno publikovali aj vedci z Yale a ukázali, že oblasti mozgu dôležité pre spracovanie emócií sú nedostatočne rozvinuté v šedej mozgovej kôre adolescentov, ktorých v detstve zanedbávali.

„Výskumy naznačujú, že násilie páchané na deťoch v mladom veku sa ‚dostane do mozgu‘ a prejaví sa biologicky,“ povedal Avshalom Caspi študujúci duševné zdravie na Duke University.

originál článku