Pohyb cukrov v rastline je už úplne známy

10.12.2011 17:45:56 | Q
Carnegie Institution, Science Daily | Počet zobrazení: 1387x

S rastúcou populáciou stúpajú na celom svete aj ceny potravín. Preto je veľmi dôležité efektívne poľnohospodárstvo. Jeho zlepšeniu môže pomôcť aj nový výskum opisujúci pohyb cukrov v tele rastlín.

 

Rovnako, ako je pre ľudské telo dôležitý transport živín do všetkých orgánov, je pre zelené rastliny dôležitý transport cukrov. V ľudskom tele je to záležitosť obehovej sústavy. Rastliny ale nemajú orgán podobný srdcu, ktorý by riadil zdroje energie. Namiesto toho používajú rastliny molekulárnu pumpu.

Pred dvadsiatimi rokmi identifikoval Wolf Frommer z univerzity Carnegie Mellon jednu z kľúčových zložiek molekulárnej pumpy, ktorá napĺňa cukrom, sacharózou, žily rastlín, floém. Ako sa ale do tohto systému dostane sacharóza produkovaná v listoch pri fotosyntéze, vedci doteraz nevedeli. Chýbal kľúčový bod systému - bielkovina, ktoré prenáša sacharózu do vnútra stien listových buniek rastliny.

Vo svojom novom výskume Frommer a jeho kolegovia chýbajúcu časť molekulárnej pumpy objavili.

„Podobne ako inžinieri dokážeme teraz vylepšiť súčasti pumpy a tak zlepšiť presun cukrov do semien s cieľom zvýšiť efektivitu poľnohospodárstva,“ povedal Frommer. „Identifikácia prenášačov je hlavným krokom k vývoju stratégií, ktoré zabezpečia dostatok a udržateľné ceny potravín.“

Tieto prenášače navyše využívajú škodce na získanie prístupu k zásobám sacharózy v rastline. Identifikácia ich role v infekciách rastlín môže tiež pomôcť k novým spôsobom ochrany rastlín pred patogénni, čím sa opäť zvýši úrodnosť a bezpečnosť potravín.

Identifikácia funkcie chýbajúcej časti molekulárnej pumpy prenášajúcej cukry znamená, že v rastlinnej bunke plní tá istá bielkovina pravdepodobne podobnú úlohu. To by znamenalo prelom vo výskume obezity a cukrovky, pretože za niektoré kroky prenosu cukrov v našom organizme medzi črevom a krvou a za chod pečene zabezpečujúci hladinu glukózy v krvi môže doteraz neznáma transportná bielkovina.

originál článku