Začala vznikať Encyklopédia života

10.5.2007 13:07:14 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 2230x

Vedci z Harvardu a štyroch partnerských organizácií rozbehli projekt, ktorého cieľom je zdokumentovať na internete každý z 1,8 milióna druhov organizmov žijúcich na Zemi.

 

Web má mať štýl encyklopédie Wikipedia a bude popisovať genóm každého organizmu, fylogenetickú pozíciu, prirodzené prostredie a ekologické vzťahy. Autori dúfajú, že bude plniť aj funkciu výstražného zariadenia pre prípad ohrozenia niektorých druhov.

Už viac ako 250 rokov vytvárajú vedci zoznam živých organizmov, tradičné katalógy sa však stali nepraktickými. Tvorcovia stránky dúfajú, že technológia pomôže vede uchopiť zložitosť obrovského živého systému na Zemi a prispeje k zvýšenej ochrane prírodného dedičstva.

Textovú, zvukovú aj obrazovú dokumentáciu všetkých druhov chcú na stránke sprístupniť do desiatich rokov. Encyklopédia bude voľne dostupná každému na svete.

Vedci začali v deväťdesiatych rokoch minulého storočia vytvárať internetové stránky jednotlivých druhov. Pokrok si však vyžiadal vznik encyklopédie, ktorá by tieto druhy aj porovnávala.

Encyklopédia bude realizovaná vo viacerých jazykoch a bude spájať komunity vedcov zaoberajúce sa napríklad mravcami, jablkami alebo zebrami. Najskôr budú do encyklopédie pribúdať zvieratá, rastliny a huby, tvorcovia však plánujú rozšírenie aj do mikroskopického sveta.

originál článku
http://www.eol.org/