Holuby vedia počítať podobne ako opice

29.12.2011 21:39:14 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 1035x

Hoci nie sú známe schopnosťami svojho mozgu, môžu sa holuby v aritmetike porovnávať s opicami.

 

Pri pokusoch sa naučili holuby zoradiť podľa počtu geometrické tvary. Následne dokázali zoradiť akékoľvek obrázky s rôznym počtom objektov.

V roku 1998 túto úlohu okrem človeka ako prvé dokázali vyriešiť dva makaky. Holuby sú prvé „neprimáty“, ktorým sa to podarilo.

„Ukázali sme, že naučenú schopnosť na malých číslach dokážu aplikovať na číslach, ktoré predtým nevideli,“ povedal vedúci výskumu Damian Scarf z Otagskej univerzity na Novom Zélande. „Učenie a aplikácia abstraktných numerických pravidiel tak nie je výsada primátov.“

„Ich výkon bol neodlíšiteľný od výkonu makakov,“ dodáva Scarf. „Mechanizmus zodpovedný za numerické schopnosti sa tak nachádza aj v mozgu holubov, ktorý je výrazne odlišný od mozgu človeka.“

„Dôkaz z ríše živočíchov, ktoré nie sú cicavcami, je dôležitý pre hľadanie evolučného pôvodu kognitívnych procesov,“ myslí si Rosa Ruganiová z Trentskej univerzity v Taliansku, ktorá v roku 2010 ukázala, že kurčatá vedia počítať zľava doprava.

originál článku