Zamilovanie prináša túžbu po deťoch

14.2.2012 17:49:15 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 963x

U čerstvo zamilovaných, najmä mužov, sa objavuje pri pohľade na dieťa zvýšená aktivita v oblastiach mozgu spojených s rodičovskými citmi. vedci to pozorovali výrazne najmä u mužov, čo môže znamenať, že tí myslia na dieťa už od prvých momentov vzťahu.

 

Je ale tiež možné, že „muži sa môžu obávať túžby svojej partnerky po dieťati a zvýšená pozornosť je založená na obave a potrebe väčšej ostražitosti,“ tvrdí Ruth Feldmanová z Bar-Ilan University v Izraeli, ktorá viedla výskum.

Jej tím monitoroval pomocou elektroencefalografie aktivitu mozgu 65 dobrovoľníkov, medzi ktorými boli čerství rodičia, zamilovaní a slobodní ľudia. Dobrovoľníkom ukazovali obrázky detí, aj vlastných bábätiek pozorovaných rodičov, a tiež neutrálne obrázky.

Pri neznámych deťoch sa ukázalo zvýšenie aktivity v oblastiach mozgu spojených s rodičovstvom u rodičov a čerstvo zaľúbených. U rodičov bola pri vlastných deťoch odozva ešte výraznejšia.

Mierne väčšiu aktivitu prejavoval v porovnaní s ich partnermi mozog matiek a zaľúbených mužov. „To znamená, že hoci si to muži neuvedomujú, už pri zaľúbení sa psychologicky pripravujú na prijatie detí,“ povedala Helen Fisherová z Rutgers University v USA. „Vyvracia to tiež všeobecný predpoklad, že muži sa menej zaujímajú o deti. Ukazuje nám to, ako málo mužom rozumieme.“

Fisherová publikovala výsledky výskumu 6000 amerických mužov a žien, v ktorom zistila, že muži sú ochotnejší vstúpiť do dlhodobého vzťahu s partnerkou, ktorá ich síce sexuálne nepriťahuje, ale má všetky ostatné kvality, ktoré hľadajú.

„Muži sa zaľúbia rýchlejšie a častejšie než ženy,“ hovorí Fisherová. „V prvom roku vzťahu častejšie navrhujú presťahovanie a nešťastný vzťah končia samovraždou 2,5-krát častejšie než ženy.“

V inom výskume zistila Feldmanová a jej kolegovia, že zamilovanie ľudí zbavuje negatívnych emócií. Ľuďom ukázali šesť videí, z ktorých mali dve vzbudiť pozitívne a dve negatívne emócie. Na monitorovanie znakov stresu použili elektródy. Slobodní ľudia sa pri negatívnych filmoch cítili pod stresom, kým u zamilovaných nenastal nijaká zmena.

To môže znamenať, že potlačením negatívnych emócií si nové páry ľahšie vytvoria medzi sebou vzťah založený na dôvere. „Musíme cítiť pokoj, aby sme si dovolili zaľúbiť sa,“ myslí si Feldmanová.

„Ukazuje to, že láska je dôležitá a môže znížiť stres,“ myslí si Paul Zak, z Claremont Graduate University v USA. Myslí si, že za to môže zvýšená hladina upokojujúceho hormónu oxitocínu.

originál článku