Originálny nápad vytvára „25-hodinový deň“

19.5.2007 20:06:42 | Q
BBC News | Počet zobrazení: 1339x

Náš prirodzený 24-hodinový cyklus by mohol byť predĺžený o hodinu jednoducho a bezpečne vystavením sa impulzom jasného svetla.

 

Experti tvrdia, že by predĺženie dňa mohlo zísť astronautom adaptujúcim sa na dlhotrvajúce vesmírne misie na Mars, kde deň trvá o 40 minút viac. Tím vedcov testoval úspešne pôsobenie svetla na 12 dobrovoľníkoch. Mnoho živočíchov a aj človek má totiž zaužívané každodenné rytmy, ktoré sú prispôsobené dĺžke dňa na Zemi.

Rozdiel medzi denným a nočným svetlom je považovaný za faktor, ktorý riadi tieto vnútorné hodiny. Tie pomáhajú uistiť telo, že pracuje najefektívnejšie ako sa dá v čase, keď sa počas dňa vyžaduje najväčšia pozornosť organizmu. Vedci vedia, že sa s ľudskými rytmami dá manipulovať pomocou pôsobenia svetla.

Ľudia nemajú presný 24-hodinový cyklus, pohybuje sa v rozmedzí 23,5 – 24,5 hodiny. Pri výskume vedci dobrovoľníkom predlžovali dni kombináciou intenzity svetla. Po tridsiatich dňoch pôsobenia svetla, sa predĺžil denný režim všetkých dobrovoľníkov približne o hodinu.

Problémom ostáva, že na predĺženie „dňa“ sa musia osoby určitý čas nachádzať v izolovaných laboratórnych podmienkach. Metódu teda možno aplikovať napríklad na baníkov alebo astronautov, ktorí celé dni neprichádzajú do styku s denným svetlom.