Spôsobila evolúciou človeka klimatická zmena?

15.3.2012 22:55:41 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1074x

Podľa nového článku v časopise Science môžu modely opisujúce vývoj distribúcie rastlín a živočíchov v dôsledku klimatických zmien vysvetliť aspekty evolúcie človeka.

 

Prístup využíva existujúce znalosti o geografickom rozšírení iných druhov počas otepľovania a ochladzovania vplyvom ľadových dôb na vytvorenie modelu aplikovateľného na pôvod človeka.

„Tieto fakty na človeka ešte nikto nevztiahol,“ povedal John Stewar, vedúci výskumu na Bournemouthskej univerzite vo Veľkej Británii. „Pokúsili sme sa vysvetliť väčšinu faktov, ktoré vieme o histórii ľudského rodu, napríklad vyhynutie neandertálcov. Všetky poznatky sme posudzovali s ohľadom na reakcie rastlín a živočíchov na klimatické zmeny.

Klíma je považovaná za riadiaci proces mnohých evolučných zmien, napríklad aj za zmenu geografického územia. Riadi, ktoré druhy sa kde nachádzajú v akom čase. Výskum vedcov tiež priviedol k teórii, prečo boli neandertálci a nedávno objavení denisovania dominantní.

originál článku