Ako prežiť v čiernej diere

22.5.2007 11:01:09 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 2269x

Nie je odtiaľ úniku. Ale ako maximalizovať váš zostávajúci čas?

 

Práve ste zistili, že vaša vesmírna loď z nepozornosti prekročila hranicu čiernej diery, hranicu, spoza ktorej vďaka gravitácii čiernej diery nedokáže uniknúť nič. Jedinou otázkou teraz je, ako čo najviac predĺžiť čas, ktorý vám ostáva.

Podľa zaužívanej fyzikálnej teórie by ste sa nemali snažiť dostať odtiaľ prudkými pohybmi. Čierne diery fungujú podobne ako pohyblivý piesok – čím viac sa snažíte, tým je vaša situácia horšia.

Vedci z univerzity v Sydney tvrdia, že je to mýtus. Ich analýza problému ukazuje, že najlepším riešením je spustenie všetkých raketových motorov. Neprežijete to, ale budete žiť dlhšie.

Pád do čiernej diery je zvláštna záležitosť. Pretože gravitácia diery skresľuje vesmírny čas, pozorovateľovi sa z diaľky zdá, že objekt pretínajúci horizont čiernej diery spomalí – hodiny by v takejto situácii zdanlivo tikali pomalšie. Na horizonte čas stojí a objekt tam ostáva natrvalo až do konca života vesmíru.

Takto ale veci nevyzerajú pre objekt, ktorý do čiernej diery padne. Ak je čierna diera dostatočne veľká, nič zvláštne sa nestane, ak objekt prekročí jej horizont, môžete sa dostať dovnútra bez toho, aby ste si to uvedomili. Ak ste už vo vnútri, nič vás nemôže zachrániť pred rozmliaždením.

Astronaut by chcel určite v takejto situácii svoju smrť čo najviac oddialiť. Pre obrovskú čiernu dieru, napríklad v strede galaxie, sa ráta čas prežitia na hodiny. Maximálne predĺženie tohto času môže astronaut dosiahnuť zapnutím všetkých motorov svojej rakety a snahou o únik preč zo stredu diery.

Niektoré staršie články tvrdili, že je to presne opačne a najlepším riešením je len pohodlne sedieť a užívať si jazdu.

Austrálski vedci ale ukazujú na fakt, že tieto staršie výpočty boli robené pre objekt, ktorý je na hranici čiernej diery v pokojovom stave. V takom prípade by skutočne znamenalo zapínanie motorov skoršiu smrť. Vtedy je ozaj najlepším riešením zrejme voľný pád. Pretože všetky cesty vedú do stredu diery, snaha o zrýchlenie pohybu v ľubovoľnom smere by iba urýchlila približovanie k smrti v strede čiernej diery.

Objekt padajúci z vesmíru ale nebude mať pri preniknutí do čiernej diery nulovú počiatočnú rýchlosť. Situácia je iná – v skutočnosti horšia. Preto zapnutie motorov na krátky čas môže pomôcť dostať astronauta späť na ideálny scenár – voľný pád do stredu. Najdlhšou cestou je totiž cesta voľného pádu.

Zapnutie motorov sa ale musí spraviť veľmi rozumne. Ak to preženiete, môžete minúť najdlhšiu cestu a dostanete sa na cestu ešte kratšiu. Ak viete, ako rýchlo ste vstúpili do čiernej diery, dá sa pomerne jednoducho vypočítať ako dlho musíte mať zapnuté motory aby ste s vrátili na ideálnu dráhu.

Na tomto zistení nie je nič prevratné, vedci si ale myslia, že odstránenie tejto mylnej predstavy môže mať výchovný význam. Už Albert Einstein totiž strávil množstvo času premýšľaním o správaní sa vecí pri páde do čiernych dier a aj v tejto dobe o probléme existujú veľké vedecké diskusie.

originál článku