Analýza odtlačkov prstov odhaľuje fajčiarov

22.5.2007 11:56:02 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 2071x

Britskí vedci predstavili obrázky odtlačkov prstov, pomocou ktorých sa dá zistiť, či pijete veľa kávy, či ste fajčiar alebo dokonca narkoman.

 

Obrázky vznikli novou súdnou technikou, ktorá by sa v budúcnosti mohla používať pri analýze odtlačkov zločincov. Pokiaľ by sa odtlačky nenachádzali v databáze, ešte stále by technika pomohla pri identifikovaní životných návykov páchateľa.

Technika boli vyvinutá britskými univerzitnými súdnymi expertmi. Využíva fakt, že produkty metabolizmu sú uložené v póroch kože aj na prstoch. Na objavenie týchto zvyškov využili zlaté nanočastice.

V roku 2006 vedci tvrdili, že by odtlačky prstov mohli byť použité aj týmto spôsobom. Dnes vedia, že to funguje prakticky a aj krátko po umytí rúk.

Tím vedcov vytvoril systém schopný zistiť prítomnosť kotinínu, metabolitu nikotínu. Kotinín bol zvolený, pretože na jeho produkciu nestačí len jednoduchý kontakt s cigaretou alebo tabakom. Technológia využíva dve látky reagujúce s kotinínom. Ak je majiteľ odtlačku fajčiar, okolo čiar na odtlačku sa objaví mierna žiara.

Testy dokážu zistiť aj prítomnosť alkoholu a drog v tele a mohli by podľa vedcov okrem iného slúžiť na odhaľovanie dopingu v športe.

originál článku