Metrá majú univerzálnu štruktúru

16.5.2012 18:07:24 | Q
BBC News | Počet zobrazení: 2483x

Výskum najväčších sietí metra na svete ukázal, že sú matematicky výrazne podobné. Rozmiestnenie metra konverguje k podobnej štruktúre bez ohľadu na to, ako dlho a kde ho stavali.

 

Britskí a francúzski vedci vo výskume skúmali 14 sietí metra po celom svete. Zistili podobné rozmiestnenie staníc v sieti a rovnaké proporcie množstva liniek staníc a vzdialeností. Nemusí byť prekvapením, že siete sa po čase premenili na husto prepojené jadro hlavných staníc, z ktorých lúčovito vychádzalo množstvo liniek. Potvrdilo sa to v najväčších sieťach metra on Pekingu po Barcelonu.

Analýza ale vo všetkých sieťach ukázala aj menej zrejmé podobnosti. Ukázalo sa, že množstvo staníc je v pomere k druhej mocnine množstva liniek, čo znamená, že štvornásobný nárast staníc by znamenal zdvojnásobenie počtu liniek.

Husté jadro centrálnych staníc malo rovnaký priemerný počet susedov a vo všetkých prípadoch sa mimo centra siete nachádzala polovica staníc. Navyše dĺžka každej vetvy vychádzajúcej zo stredu bola približne rovnaká ako dvojnásobok priemer jadra siete a množstvo staníc v určitej vzdialenosti súviselo s jej druhou mocninou.

Autori výskumu tiež analyzovali rast podzemných sietí metra a zistili, že v čase sa všetky približovali k podobnému modelu. Objavili tiež, že podobnosti sú prítomné bez ohľadu na to, kde sa sieť nachádza alebo kedy ju začali stavať.

Vedci tvrdia, že sieť metra nie je „fraktálna“. Takéto systémy sledujú matematické pravidlá, ktoré sa zdajú byť rovnaké v množstve fyzikálnych aj sociálnych systémov od pohybu planét po pohyb depresívnych ľudí, ale môžu a nemusia odrážať hlbší, univerzálnejší organizačný princíp. Podľa nich však za dopravnými sieťami stojí fundamentálny mechanizmus, ktorý je nezávislý od geografických ahistorických rozdielov.

originál článku